Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


20-11-2023
Kommentar til Højesterets dom i udbytte-sagen

Danske Advokaters adm. direktør Paul Mollerup udtaler:

 

”Østre Landsret frifandt Bech-Bruun. Højesteret kom frem til det modsatte resultat i denne ret komplekse sag. Bech-Bruun er som advokatvirksomhed holdt ansvarlig for, at en tidligere ansat via et internationalt advokatfirma har ydet en rådgivning, som Højesteret mener er ansvarspådragende. Sagen ligger mange år tilbage, og jeg er glad for, at der nu er sat et punktum. Hele udbytteskattesagen og bedrageriet af statskassen er en utroligt trist sag, som vi som advokatbranche naturligvis tager klart afstand fra.  

 

Sagen er i en liga for sig. Læringen af denne helt unikke sag er, at man skal være ekstremt varsom og agtpågivende, hvis man overhovedet rådgiver i sager af en sådan karakter. Jeg er overbevist om, at der i dag er en langt større opmærksomhed på alene at yde rådgivning, som sker på baggrund af den fornødne information om de faktiske forhold, og som forudsætter, at samtlige relevante informationer vil kunne fremlægges for de relevante myndigheder. Det afspejles i den revision af de Advokatetiske Regler fra 2019, der netop omhandler skatterådgivning. Jeg forventer på den baggrund ikke, at sagen vil have betydning for den måde, advokater i 2023 og fremover yder rådgivning på”.  

 


Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19