Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


22-11-2023
Roser med alt for mange torne i domstolsaftale

Det er positivt, at der kommer flere ressourcer til domstolene, men en række besparelser vil gå ud over retssikkerheden, lyder reaktionen fra Danske Advokaters formand Jesper Rothe, der understreger, at det vil kræve et årelangt og kontinuerligt politisk fokus at få domstolene på fode igen.

 

”Det positive i aftalen er, at forslaget fra Rørdamudvalget om at reducere omkostningsgodtgørelsen i skattesager er pillet ud. Det har vi i Danske Advokater lagt megen vægt på i vores dialog med Christiansborg, så det er glædeligt for borgere og erhvervsliv”, understreger Jesper Rothe, der også glæder sig over, at der i aftalen er mere fokus på brug af retsmægling.

 

Der er dog også en hel del tidsler og torne i aftalen, understreger Jesper Rothe:

 

”Det er en alvorlig tidsel, at beløbsgrænsen for at anke en civil sag til landsretten sættes markant op. En sådan forringelse af ankemulighederne er et retssikkerhedsmæssigt tilbageskridt. Vi er også fortsat bekymrede over forhøjelsen af grænsen for nævningesager fra 4 til 6 år.”

 

Danske Advokaters formand mener også, at aftalen rammer socialt skævt.

 

”Jeg er meget ked af, at beløbsgrænsen i de såkaldte småsager hæves til 100.000 kr. Det er mange penge for de fleste mennesker, og det vil ramme socialt skævt og i praksis betyde, at langt flere vil stå helt uden advokathjælp i denne type sager”, siger han og tilføjer:

 

”Det ærgrer mig også, at afgørelser i familieretten, der udelukkende vedrører samvær, kun skal kunne ankes til landsretten med Procesbevillingsnævnets tilladelse. Man skal huske, at der kan være et højt konfliktniveau i disse sager, og det rimer dårligt på administrative afgørelser i min bog”.

 

”Vi har som et positivt element noteret os, at der vil blive afholdt halvårlige evalueringsmøder mellem justitsministeren og aftalepartnerne med orientering om status, og i slutningen af aftaleperioden vil der ske opfølgning på den samlede implementering og udvikling i sagsbehandlingstiderne. Hvis sagsbehandlingstiderne ikke reduceres væsentligt, som man bestemt kan frygte, bør der iværksættes yderligere initiativer og tilføres flere midler”, påpeger Jesper Rothe.


Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19