Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


27-11-2023
Ny undersøgelse om sexisme i advokatbranchen sendes ud i denne uge

Danske Advokater søsatte i oktober 2021 en række initiativer, der skulle bekæmpe sexisme og seksuelle krænkelser i branchen. Ét af initiativerne var at gennemføre en undersøgelse blandt alle medarbejdere i Danske Advokaters medlemsvirksomheder. Undersøgelsen blev gennemført i et samarbejde mellem Danske Advokater og Djøf Advokat.  

 

I forlængelse af undersøgelsen udarbejdede en arbejdsgruppe under Danske Advokater forslag til en modelpolitik og værktøjer mod krænkelser og sexisme. Find vejledningerne 'Start samtalen', 'Udarbejd en politik' og 'Undersøg sagen'. Målet var at hjælpe vores medlemsvirksomheder med at skabe rammer, der gør det legitimt og helt naturligt at påtale sexisme og krænkende adfærd – uanset om man er leder eller medarbejder, og om det rammer en selv eller en kollega. 

 

I 2021 svarede 15 % af de 2.431 personer, der besvarede undersøgelsen, at de på deres nuværende arbejdsplads havde oplevet en eller flere former for sexisme eller seksuelle krænkelser. Vi laver nu en ny undersøgelse sammen med DJØF Advokat, for at følge op på dette. 

 

Undersøgelsen udsendes via DJØF 

For at få et samlet billede af branchen – sendes undersøgelsen ud til at alle medarbejdere i virksomheder, der er medlem af Danske Advokater – og alle medlemmer af DJØF Advokat. For at kunne samle data for hele branchen udsendes spørgeskemaet fra samme sted. Derfor vil alle – uanset medlemskab – modtage en mail fra DJØF om undersøgelsen. Denne vil vi gerne opfordre alle medarbejdere, uanset uddannelse, i vores medlemsvirksomheder om at besvare. 

 

Har I spørgsmål til undersøgelsen, er I meget velkomne til at tage fat i David Meyer på dhm@danskeadvokater.dk

 

 

 


David Hedegaard Meyer
David Hedegaard Meyer | Chefanalytiker | 33 43 70 16 | dhm@danskeadvokater.dk


Kontakt

David er ansvarlig for Danske Advokaters analysearbejde og udarbejder løbende en lang række forskellige statistikker, som fx Advokatbranchen i tal, lønstatistik og konjunkturbarometer. 

 

Han er tovholder på Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg. 

Læs mere…

33 43 70 16