Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


19-12-2023
Ny rapport med anbefalinger fra Retssikkerhedens Dag

Danske Advokater arbejder for at styrke retssikkerheden. Derfor havde Danske Advokater inviteret en lang række eksperter, organisationer og myndigheder til Retssikkerhedens Dag den 27. september 2023 for at få konkrete input til, hvordan retssikkerheden kan forbedres. Konferencen havde fokus på erhvervslivets retssikkerhed, på børns retssikkerhed og på den offentlige digitaliserings konsekvenser for retssikkerheden. På baggrund af oplæg på konferencens første del, gennemførte vi tre workshops med konferencens deltagere med henblik på at formulere en række konkrete bud på, hvordan retssikkerheden kan forbedres. På baggrund af disse forslag fra deltagerne har vi i samarbejde med konsulenthuset Implement udarbejdet en retssikkerhedsrapport med en række konkrete anbefalinger til beslutningstagerne.

 

”Jeg vil gerne takke alle de ildsjæle, der deltog på konferencen. Deres forslag og bidrag til rapporten vil vi nu sende videre til de relevante fagudvalg i Danske Advokater, og derefter vil vi udvælge de forslag, som vi særligt vil have fokus på i vores videre dialog med de relevante beslutningstagere”, forklarer Danske Advokaters formand Jesper Rothe og uddyber:

 

”For mig er det meget værdifuldt, at vi kan samle en lang række forskellige fagligheder og være facilitator for et arbejde, der forhåbentlig kan være med til at styrke retssikkerheden og få mere fokus på området, for det er nødvendigt”.

 

Der er ingen tvivl om, at der er klare forbedringsmuligheder inden for de tre områder, som konferencen beskæftigede sig med, påpeger Danske Advokaters formand.

 

”Når vi taler digitalisering, skal der ske en bedre håndtering af systemfejl og fejlagtige afgørelser. Vi har et særligt hensyn at tage over for de mest udsatte medborgere, der også burde have adgang til mere og bedre retshjælp. Vores erhvervsliv har brug for mere forudsigelighed og mindre myndighedsskøn, og der er alt for stor en risiko for straf med tilbagevirkekende kraft på det konkurrenceretlige område. Drøftelserne på konferencen peger på, at der er behov for en bedre dialog og en større forståelse mellem myndigheder og erhvervsliv. På børneområdet bør der ske en styrkelse af retssikkerheden i Familieretshusets processer, samtidig med at der bør være en lettere adgang til advokatbistand. Helt generelt bør den juridiske faglighed også styrkes ude i socialforvaltningerne hos kommunerne”, vurderer Jesper Rothe.

 

Han peger på, at forudsætningen for en bedre retssikkerhed er en højere kvalitet i lovgivningen.

 

”Det ekstremt høje og usunde tempo i lovmaskinen bør sænkes. Eksperter og organisationer skal i langt højere grad og lang tidligere i processen inddrages via fx ekspertgrupper, der kan vurdere, hvordan et lovforslag vil virke i den praktiske hverdag, samt hvilke retssikkerhedsmæssige konsekvenser et lovforslag måtte have. Jeg synes, at tanken om et uafhængigt lovråd er særdeles interessant.”

 

Du kan læse hele rapporten her

 

Retssikkerhedens Dag 2023 blev gennemført takket være støtte fra Dreyers Fond. Du kan se en lille film om konferencen her.


Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19