Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


09-01-2024
Den nye bogføringslov – hvad den betyder for advokatbranchen?

Den nye bogføringslov er godt på vej, og de første advokatvirksomheder vil snart blive berørt af lovgivningen, der træder i kraft den 1. juli 2024. Men hvad betyder det - og hvordan forbereder I bedst jeres virksomhed? 

 

Den nye bogføringslov pålægger alle virksomheder og foreninger med en årlig nettoomsætning på over 300.000 kroner to år i træk at bogføre via et digitalt bogføringssystem. Det betyder et endeligt opgør med regnskaber i excel-ark og ringbind med fysiske kvitteringer. Formålet med den nye lov er at sikre større gennemsigtighed, mere korrekte regnskaber, og samtidigt sikre en høj grad af IT-sikkerhed.  

 

Loven gælder fra 1. juli 2024, så starter dit regnskabsår 1. januar, skal der bogføres digitalt fra 1. januar 2025. 

 

I advokatbranchen er regnskabsprogrammer inkluderet i de fleste sagsbehandlingssystemer. Erhvervsstyrelsen anbefaler, at man bruger et bogføringssystem, der er godkendt af styrelsen. Anvender virksomheden et registreret og godkendt bogføringssystem, er du i højere grad sikret, at din virksomhed overholder lovkravene - også når det gælder beskyttelse af persondata, backup og IT-sikkerhed.  

 

Systemleverandørerne havde inden den 31. oktober 2023 mulighed for at søge Erhvervsstyrelsen om at blive godkendt som leverandør. Erhvervsstyrelsen offentliggør løbende de godkendte regnskabsprogrammer og pr. den 9. januar 2024 ser det ud som nedenfor. 

 

Advokatsystemleverandører, som Danske Advokater samarbejder med:

Program Producent Bemærkning
EG CapLegal
 
EG Stadig i behandling hos Erhvervsstyrelsen.
Advo+ Capto (opkøbt af EG)
 
Stadig i behandling hos Erhvervsstyrelsen.
 
Unik Advosys 
(JustiCase)

 
Unik Godkendt.
Abakion Legal Cloud  Abakion Godkendt.
Abakion Legal Cloud er bygget på Business Central. 
Microsoft garanterer for alle kunder på Business Central platformen.

 
Abakion Legal Navokat Abakion Alle med Navokat2015 opgraderes til Business Central i 2024.
De fleste med Navokat2017 opgraderes til Business Central i 2024. Enkelte store kunder kører i et separat spor, men får direkte besked. De vil som udgangspunkt få godkendt deres løsning iht. Princippet om egenudviklet løsning. 
Microsoft garanterer for alle kunder på Business Central platformen. 

 
Legis 365 (e-conomic)  iVSION Godkendt.

 

Se yderligere om de ovennævnte systemer her.

 

Hvis I benytter et godkendt system, skal I som virksomhed ikke selv foretage jer noget, men I kan være i en situation, hvor jeres system ikke er godkendt, og I selv skal have det godkendt jf. Digital bogføring i virksomheder og foreninger | erhvervsstyrelsen.dk. Bruger du ikke en af ovennævnte programmer, så kontakt din leverandør og hør om planerne. Leverandøren skal sikre, at der er direkte forbindelse til Skat.  

 

Gode råd til håndtering af de nye regler i bogføringsloven 

I forbindelse med i ibrugtagning af de nye systemer, skal der udfyldes en beskrivelse for bogføringsproceduren, som skal fremvises på forlangende ved Erhvervsstyrelsens kontrolbesøg.

Hent Erhvervsstyrelsens skabelon/vejledning til beskrivelse af bogføringsproceduren.  

 

Det kan være en god ide at tage et kursus eller et webinar om implikationerne af den nye lov, det det for mange kan betyde nye arbejdsgange. Spørg din systemleverandør, mange af dem afholder kurser. 

Du kan læse mere om den nye lov her.

 

Er du i tvivl så kontakt Jacob Kofoed, som holder sig løbende opdateret med udviklingen på området. 

 


Jacob Kofoed
Jacob Kofoed | It-koordinator | 33 43 70 20 | jko@danskeadvokater.dk


Kontakt

Jacob koordinerer it-drift og udvikling og står for intern support og it-undervisning.

Læs mere…

33 43 70 20