Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


22-01-2024
Vejledere søges til det ansættelsesretlige processpil

Djøf og Danske Advokater er i fuld gang med at planlægge vores arbejdsretlige processpil 2024 og søger vejledere.

Flere har allerede meldt sig som vejledere i processpillet, men vi har brug for flere. Er du eller en kollega interesseret i at være vejleder, eller har du spørgsmål til opgaven? Så skriv til Emma på erl@danskeadvokater.dk senest den 18. februar. 

Her finder du lidt information om processpillet og vejleder-rollen:

Om processpillet
Danske Advokater og Djøf samarbejder om afholdelsen af et processpil baseret på en ansættelsesretlig tvist. Processpillet giver jurastuderende fra alle fire universiteter mulighed for at omsætte teori til praksis og skabe kontakt til advokatbranchen.

Deltagerne inddeles i sagsøger/sagsøgte hold og får udleveret en fiktiv arbejdsretlig case, som er udarbejdet af projektgruppen i samarbejde med vores casevejleder. Deltagerne skal herefter udarbejde processkrifter og bagefter procedere over for dommere og den modpart, de er blevet tildelt.

Om rollen som vejleder
Processpillet stiller sædvanligvis op med 10-12 hold. Hvert hold bliver tilknyttet 1-2 vejledere, der skal fungere som sparringspartner på formalia og praktiske samt tekniske spørgsmål - såsom udformning af processkrifter, (herunder rådgivning i forhold til opstilling, struktur og korrekt juridisk sprogbrug), procedure i retten, mv.

Afholdelsen af processpillet vil ske på følgende datoer:

  • Tirsdag den 9. april: Delfinale i Østre Landsret 
  • Onsdag den 10. april: Delfinale i Vestre Landsret 
  • Onsdag den 17. april: Finale i Højesteret og finalereception hos Danske Advokater


Casen bliver offentliggjort på Djøfs hjemmeside og ved et vejledermøde. Her får deltagerne også besked om, de skal udarbejde stævning eller svarskrift. Holdene kommer under hele forløbet således kun til enten at være sagsøger eller sagsøgte.

Når projektgruppen har modtaget stævningerne, videresender de dem til sagsøgte-holdene, som så skal respondere på disse. Ved delfinalerne i Østre Landsret og Vestre Landsret skal holdene procedere over for den modpart, de er blevet tildelt i forbindelse med skrifterne.

To hold fra hver af delfinalerne går videre til finalen i Højesteret – altså de to bedste sagsøgere og de to bedste sagsøgte – således, at der er 4 hold i finalen.


Emma Rudbæk Loving
Emma Rudbæk Loving | Stud.jur. | erl@danskeadvokater.dk


Kontakt

Emma er stud.jur. og hjælper med forskellige opgaver inden for juridisk informationssøgning og høringssvar. Hun er desuden formand for Danske Advokaters studentersektion, Jurafabrikken. 

Læs mere…

33 43 70 00