Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


29-01-2024
Bliv opdateret på Straffe- og skifteprogrammet, når vi holder medlemsmøder den 12., 13. og 19. marts

På vores medlemsmøder i marts bliver du opdateret om straffe- og skifteprogrammet.

 

Sagsunderstøttelse af tvangsopløsninger kommer på Minskiftesag.dk
Skifteportalen ”Minskiftesag.dk” er domstolenes selvbetjeningsløsning til registrering af økonomiske udeståender, opbevarede ejendele og forespørgsler til dødsboer. Nu bliver Skifteportalen snart udvidet med mere funktionalitet til sagsunderstøttelse af tvangsopløsninger.

 

Straffe- og skifteprogrammets release 3, der understøtter tvangsopløsningssager, bliver taget i brug ved fem pilotretter den 17. april. Pilotretterne er Sø- og Handelsretten, Retten i Holstebro, Retten i Roskilde, Retten i Kolding og Retten på Bornholm. Den fulde idriftsættelse til alle landets retskredse sker den 11. juni.

 

På vores medlemsmøder får vi besøg af Johanne Thomsen og Nikolaj Fricke. De sidder hhv. med interessenthåndtering i Straffe- og skifteprogrammet hos Domstolsstyrelsen og giver os en indsigt i arbejdet med udvikling og udrulning af programmet. Du får naturligvis mulighed for at stille spørgsmål til de to undervejs.

 

Overblik over Straffe- og skifteprogrammet
Straffe- og skifteprogrammet er opdelt i 6 releases, hvor release 1 og 2 er søsat. Se tidsplan og oversigt over indhold i alle releases:

  • Release 1: Skifteportalen til understøttelse af registrering af krav, tilgodehavender, effekter og forespørgsler i forbindelse med dødsbosager.
  • Release 2: Bødesagssystemet til behandling af forenklede bødesager fra Politiets Administrative Center (PAC).
  • Release 3: Sagsunderstøttelse af tvangsopløsninger.
  • Release 4: Færdiggørelse af dødsbosagsunderstøttelse og understøttelse af grundlovsforhør inkl. tilståelsessager.
  • Release 5: Sagsunderstøttelse af domsmandssager og understøttelse af konkurssager, rekonstruktion og forebyggende rekonstruktion.
  • Release 6: Sagsunderstøttelse af nævningesager og understøttelse af ​ægtefælleskifte og gældssanering.


Kunstig intelligens og nye complianceværktøjer
De andre emner på medlemsmøderne er kunstig intelligens (AI) og nye complianceværktøjer.

 

Tilmeld dig nu
Vores medlemsmøder er gratis for alle medarbejdere i virksomheder, der er medlem af Danske Advokater. Medlemsmøderne er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet og giver dig 3 kursuspoint.

Du kan se det fulde program og tilmelde dig her 


Steen Hermansen
Steen Hermansen | Digitaliseringschef | 33 43 70 21 | she@danskeadvokater.dk


Kontakt

Steen rådgiver medlemsvirksomheder i køb af it, har kendskab til leverandørerne af it-systemer og er i tæt dialog med domstolene ved udrulning af nye digitaliseringsprojekter.


Han er vores spidskompetence vedrørende it-relaterede emner som den digitale retsproces, digital tinglysning, sikker mail med retterne, ejendomsdatarapporter, cloud computing m.m.


Steen afholder løbende undervisning inden for it-relaterede emner.

Læs mere…

33 43 70 21