Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


12-04-2024
Skifteportalen udvides for likvidatorer den 17. april

[Skitse af indhold på Minskiftesag.dk]

Arbejder du med tvangsopløsningssager, skal du være opmærksom på udvidelsen af Skifteportalen, der går i luften den 17. april. Udvidelsen af Skifteportalen (minskiftesag.dk), der indebærer understøttelse af tvangsopløsningssager, afprøves først i udvalgte retter – også kaldet pilotretter. Pilotretterne er Sø- og Handelsretten, Retten i Holstebro, Retten i Roskilde, Retten i Kolding og Retten på Bornholm.

 

Når en likvidator udpeges på en tvangsopløsningssag, kan sagen tilgås på Skifteportalen. Her vil du som likvidator kunne finde relevante oplysninger fra skifteretten, herunder et sagsoverblik, oplysninger om sagens parter, publicerede retsbøger, indhentede oplysninger fra Skatteforvaltningen (indeværende og forrige års skatteoplysninger og virksomhedspligter), eventuelle krav og tilgodehavender anmeldt til skifteretten. Herudover kan du også se al kommunikation, som skifteretten har udsendt til likvidator. På Skifteportalen kan du som likvidator også få et overblik over frister for indlevering af fx redegørelse.

 

Henvendelser til skifteretten vil også finde sted på Skifteportalen. Det gælder blandt andet indlevering af redegørelse, inhabilitetserklæringer, indhentning af likvidatorattest, eller hvis du ønsker at anmode om en revisor eller endnu en likvidator, fristudsættelse eller kære en afgørelse truffet af skifteretten.

 

Via Skifteportalen bliver det muligt for likvidatorer at uddelegere deres adgang til andre medarbejdere via en profil. Det betyder, at du kan have en stedfortræder, som kan tilgå dine sager og handle på vegne af dig som likvidator.

 

Sagsunderstøttelse af tvangsopløsninger sættes i drift ved de øvrige retskredse den 11. juni. Har du ikke sager i de fem pilotretter, men ønsker at se systemet, inden du skal anvende det, kan du få en demonstration af portalen den 3. juni.

Tilmeld dig her 

 

Brug for hjælp?
Har du spørgsmål til din tvangsopløsningssag, skal du kontakte den skifteret, som håndterer sagen. Oplever du tekniske problemer på Skifteportalen, kan du kontakte Domstolsstyrelsens tekniske support på tlf. 99 68 42 30 eller benytte denne formular på domstol.dk.

 

Danske Advokater deltager sammen med andre professionelle aktører ved opstart i en række Hypercaremøder hos Domstolsstyrelsen for en tæt dialog ved eventuelle udfordringer ved Skifte- og straffeprogrammets tredje release til understøttelse af tvangsopløsningssager. Så oplever du problemer ved opstart, som du tænker, vi bør kende til, så kontakt Danske Advokaters digitaliseringschef Steen Hermansen på she@danskeadvokater.dk eller tlf. 33 43 70 21.


Steen Hermansen
Steen Hermansen | Digitaliseringschef | 33 43 70 21 | she@danskeadvokater.dk


Kontakt

Steen rådgiver medlemsvirksomheder i køb af it, har kendskab til leverandørerne af it-systemer og er i tæt dialog med domstolene ved udrulning af nye digitaliseringsprojekter.


Han er vores spidskompetence vedrørende it-relaterede emner som den digitale retsproces, digital tinglysning, sikker mail med retterne, ejendomsdatarapporter, cloud computing m.m.


Steen afholder løbende undervisning inden for it-relaterede emner.

Læs mere…

33 43 70 21