Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser
Åse Gahner Klemmensen er advokat i sin enkeltmandsvirksomhed i Hjørring og laver frivilligt arbejde ved siden af. Lige siden jurastudiet og igennem årene som advokat har hun brugt sin juridiske viden til at hjælpe folk, der ikke har råd til rådgivning. For hende er det at lave frivilligt arbejde en naturlig del af den, hun er.

22-03-2017
Advokat og social ildsjæl

Åse Gahner Klemmensen er advokat i sin enkeltmandsvirksomhed i Hjørring og laver frivilligt arbejde ved siden af. Lige siden jurastudiet og igennem årene som advokat har hun brugt sin juridiske viden til at hjælpe folk, der ikke har råd til rådgivning. For hende er det at lave frivilligt arbejde en naturlig del af den, hun er.

 

Af Rikke Kynde

 

Et krisecenter for voldsramte kvinder, Dansk Flygtningehjælp og Advokatvagten i Hjørring er bare nogle af de mange steder, Åse Gahner Klemmensen har lavet frivilligt arbejde igennem hele sit advokatliv.

 

Åse Gahner Klemmensen er 58 år og driver til daglig sin egen advokatforretning i Hjørring, en enkeltmandsvirksomhed hun har kørt i snart 19 år. Som advokat bruger hun mange timer om ugen på arbejde, men det er ikke kun i sin egen forretning, hun har nemlig også dedikeret meget af sin tid til diverse frivillige jobs, lige siden hun startede på jurastudiet i 1977 på Århus Universitet.

 

Med dyne og pude under armen

Ét af de mange steder, Åse har været frivillig og ydet en social indsats, er på Hjørring Krisecenter for voldsramte kvinder, som hun var med til at stifte i 1991. I forbindelse med stiftelsen af centeret blev der også oprettet en krisecenterforening, som Åse var formand for de første 6 år.

 

”Jeg har altid været engageret i kvinders rettigheder. Da jeg studerede i Århus, var jeg med til at danne en gruppe, der hed kvinderet, hvor vi undersøgte kvinders retsstilling. Efter studiet blev jeg fuldmægtig i Vildbjerg. Der var jeg med i Mødrehjælpen i Herning, hvor vi støttede gravide og børnefamilier i sårbare situationer. Så da jeg flyttede til Hjørring og hørte, at der var et behov for et krisecenter for voldsramte kvinder, var det naturligt for mig at være med til at stifte det.”

 

På Hjørring Krisecenter kan kvinder, der har været udsat for trusler, fysisk eller psykisk vold, få et midlertidigt ophold i sikkerhed. Her får de også rådgivning og støttesamtaler.

 

”På grund af mit daglige arbejde som advokat tog jeg nattevagter på krisecenteret. Efter arbejde tog jeg ned med min dyne og hovedpude under armen og sov på centeret. Når medarbejderne mødte ind om morgenen omkring klokken halv syv, tog jeg tilbage på arbejde igen. Jeg har nok cirka sovet dernede i et helt år, hvis man lægger nætterne på centeret sammen fra de 25 år, jeg har været der.”

 

Rådgiver til hverdag og i fritiden

Da krisecenteret havde 25 års jubilæum i sommeren 2016, valgte Åse at stoppe for at søge nye udfordringer inden for frivilligt arbejde. I dag kan du blandt andet finde Åse i Advokatvagten i Hjørring. Her rådgiver hun folk, der ikke har ressourcerne til at betale for rådgivning.

 

”Det, der er udfordringen, er, at man ikke ved, hvem der kommer, og hvilke problemer, de har, det, synes jeg, er interessant. Sidst jeg havde advokatvagten, havde jeg 11 hold inde til rådgivning på halvanden time. De fik blandt andet hjælp til økonomi, arv og erstatning. Det giver en god følelse at hjælpe så mange.”

 

Når Åse ikke sidder i Advokatvagten, rådgiver hun i Dansk Flygtningehjælp, der har åbent hver anden mandag. Hun hjælper flygtninge til at forstå de danske love og regler og hjælper dem med ansøgninger og familiesammenføring.

 

”Der var på et tidspunkt en pige, som var gravid og ikke fik den rigtige rådgivning. Da hjalp jeg hende med at få barselsdagpenge. Senere kom hun op og sagde tak og viste mig barnet. Det var simpelthen ret rørende.”


Åse på sit kontor

 

”Frivilligt arbejde er en del af mig”

Ser man på Åses arbejdshistorik, spotter man hurtigt, at den er proppet med frivilligt arbejde. Hun har hjulpet og rådgivet mange forskellige steder gennem 40 år.

 

Men hvad driver en til at lægge så mange kræfter og så megen tid i pro-bono-arbejde, når man samtidig har et meget tids- og energikrævende arbejde som advokat?

 

”Jeg har en uddannelse som jurist og advokat, så jeg vil gerne hjælpe andre mennesker, der ikke kender reglerne, og som ikke har de samme muligheder eller den samme baggrund som mig. For mig giver det mening at hjælpe folk, der ikke har økonomien til at betale for rådgivning. Så det kan jeg godt sætte tid af til i min kalender – jeg prioriterer det i hvert fald.”

 

For Åse er det på ingen måde opsigtsvækkende at yde en social indsats, men snarere en selvfølge.

 

”Uden at jeg skal lyde hellig så er frivilligt arbejde bare naturligt for mig, det er en del af mig. Jeg har altid hjulpet andre lige siden min barndom på gården, hvor jeg hjalp min familie og naboer.”

 

Fra gården til jurastudiet

Åse er vokset op på en gård i Sædding, som er en lille by i Vestjylland tæt på Skjern. Hun er den yngste i en søskendeflok på fire, som alle hjalp til på gården. Åse hjalp både til med høsten og med madlavningen, og da hun var omkring de 14 år, overtog hun landbrugets administrative arbejde.

 

”Kuglepen og regnskaber var ikke min fars stærke side, så jeg var ikke mere end lige konfirmeret, før jeg fik ansvaret for at stå for landbrugets bogholderi. Når der kom breve fra SKAT og kommunen, var det mig, der åbnede dem og fandt ud af, hvad der skulle ske.”

 

På gården fik Åse smag for det administrative arbejde, men hun vidste også, at hun ville væk fra landbruget. Da hun kom på gymnasiet, var det en af klassekammeraterne, der vækkede hendes interesse for jura.

 

”I gymnasiet var en af mine klassekammerater advokatsøn. Han fortalte, at han ville læse jura og blive advokat ligesom sin far. Og da tænkte jeg, ’hvis han kan, så kan jeg sgu også’. Jeg havde tænkt, at jeg skulle lave noget med revision eller sprog, men så hoppede jeg på juraen, og det blev jeg meget begejstret for.”

 

Og da Åse kom ind på jurastudiet, tog hun samtidig hul på sin livslange karriere med frivilligt arbejde, da hun begyndte at rådgive i Lejernes LO.

 

Branchen anerkender Åses sociale indsats

”Jeg synes, at det er vigtigt at vise en anden side af advokatverdenen og vise, at man ikke bare tænker på sig selv og sin egen pengepung, men at man også godt kan give noget af sig selv. Det er også derfor, at jeg meldte mig ind i Danske Advokaters advokatKODEKS. Jeg synes, at det signalerer, at man driver en ordentlig forretning og laver socialt arbejde samtidig."

 

Åse tiltrådte Danske Advokaters advokatKODEKS, kort efter det blev stiftet. Kodekset viser, at advokatvirksomheden arbejder med ’åbenhed’, ’social ansvarlighed’, ’håndtering af etiske dilemmaer’, ’fokus på kunder og medarbejdere’ og ’mangfoldighed og diversitet’.

 

På Danske Advokaters Kongres den 30. september 2016 blev Danske Advokaters Dreyers Pris overrakt til tre virksomheder, der havde gjort noget særligt inden for kodeksets arbejdsområder. I den anledning vandt Åse andenpræmien samt 75.000 kr. for sit sociale engagement.

 

Åse modtager Danske Advokaters Dreyers Pris.

 

”Det var en kæmpe anerkendelse af det arbejde, jeg har lavet. Prisen har betydet meget for mig, og mine kunder har også lagt mærke til det.”
 

Efter Åse vandt Dreyers Prisen, fik Soroptimisterne, en NGO under FN, der arbejder for at fremme kvinders rettigheder på verdensplan, øje på hendes frivillige arbejde og mente, at hun burde blive en del organisationen, hvilket hun så blev i februar 2017.

 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER