Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser
Ønsker du at kvalificere dig som voldgiftsdommer? Du vil blive uddannet gennem foredrag, diskussioner og øvelser. Læs mere om uddannelsen her her

Voldgiftsdommeruddannelsen

Uddannelsen går i dybden med centrale emner så som regelgrundlaget, forberedelse, habilitet, tilrettelæggelse og afvikling, vidneafhøring, kendelsen og salær.

Danske Advokaters Voldgiftsdommeruddannelse er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet til 42 kursuspoint. 


 

Om uddannelsen

Uddannelsen udbydes i 2024 med bistand fra over 20 erfarne voldgiftsdommere, Dansk Forening for Voldgift, Voldgiftsinstituttet, Den Norske Advokatforening og London Court of International Arbitration (LCIA). 

Datoer for 2024
Modul 1 bliver afholdt den 20. - 21. august 2024 i København.
Modul 2 bliver afholdt den 19. - 20. september 2024 i København.
Modul 3 bliver afholdt den 7. - 8. oktober 2024 i London
 

TILMELD DIG HER

Uddannelsen er primært henvendt til advokater og advokatfuldmægtige, som ønsker at kvalificere sig som voldgiftsdommere, men også andre, der ønsker at arbejde med voldgift i professionel sammenhæng.

Uddannelsen består af tre moduler. Undervisningsformen veksler mellem foredrag, diskussioner og øvelser, hvor deltagerne prøver kræfter som voldgiftsdommere.

Alle faser i en voldgift gennemgås. Retsgrundlaget, fortolkninger af aftaler, habilitet, ugyldighed, samarbejde med parter og andre voldgiftsdommere, forberedelsen, de mundtlige forhandlinger, processen, afhøringer, udformning af kendelsen og fuldbyrdelsen. Spørgsmål om honorar, organiseringen af det praktiske arbejde samt  andre forretningsmæssige behandles også. Arbejdet i nationale såvel som internationale voldgifter behandles.

 

Kursuslektioner: 42.


Der udstedes certifikat efter gennemført forløb.

Pris

Medlemspris 42.000 kr. ekskl. moms
Standardpris 49.995 kr. ekskl. moms

 

Primærunderviser:
Advokat Jeppe Skadhauge, Rovsing & Gammeljord, bestyrelsesformand, Voldgiftsinstituttet

 

Uddannelsens øvrige undervisere, på modulerne 1-3, er som følger: 

(Listen bliver løbende opdateret med flere undervisere) 

Modul 1

Steffen Pihlblad, generalsekretær, Voldgiftsinstituttet 

Lasse Højlund Christensen, Juridisk Institut, Aarhus Universitet 

Lotte Noer, Punct Advokater 

Lotte Wetterling, mediator og voldgiftsdommer 

og flere
 

Modul 2 

Lars Lindencrone Petersen, Bech-Bruun 

Peter Arnt, CBS

Jon Stokholm, højesteretsdommer 

og flere 
 

Modul 3 

Henriette Gernaa, Gorrissen Federspiel 

René Offersen, offersen:christoffersen 

Oplægsholdere fra ICC/LCIA

Nyheder

KURSER

Jens Steffensen
Jens Steffensen | Kursuschef | 33 43 70 14 | jst@danskeadvokater.dk


Kontakt

Jens er vores kursuschef, der udvikler nye kurser og har kontakt med nye og eksisterende undervisere. Han står også for markedsføring af vores kursusudbud.

Læs mere…

33 43 70 14