Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Certificeret Compliance Manager (CCM)

En kompetencegivende uddannelse indenfor Corporate Compliance, rettet mod advokater så vel som praktikere.

Complianceuddannelsen er for dig, som ønsker en grundlæggende viden om compliance som arbejdsmetode samt compliancefunktionens rolle i organisationen. Du får værktøjer til at kunne bestride rollen som compliancerådgiver, Compliance officer, Compliance manager eller ansat i en complianceafdeling.


På baggrund af cases, oplæg, workshops og plenumdrøftelser får du viden og værktøjer til at kunne arbejde pragmatisk og praksisnært med compliance. Dette vil gøre dig til en endnu bedre juridisk rådgiver, uanset om du er en del af en intern complianceafdeling, eller om du rådgiver om compliance som en del af dit arbejde som advokat.

 

Du lærer at definere complianceprogrammer og -strategier samt planlægge og gennemføre dem. Der er fokus på compliance som arbejdsmetode, hvor sigtet er at få opdateret og fyldt complianceværktøjskassen, så den kan anvendes bredt på de områder og regelsæt, der er relevante for dit daglige arbejde.

 

Derudover stiller vi på uddannelsen skarpt på udvikling og implementering af complianceprogrammer, der sikrer, at en virksomhed lever op til relevante regulatoriske krav fx anti-hvidvask, anti-korruption, GDPR og whistleblowerordninger.

 

Complianceuddannelsens opbygning

Uddannelsen består af fire moduler:

Modul 1: Compliance som funktion og strategi
Modul 2: Complianceprogrammet
Modul 3: Beredskab og tilsyn
Modul 4: Implementering og drift

 

Efter det sidste modul afsluttes uddannelsen med en eksamen, som består af en skriftlig opgave på max 2.500 ord. Eksamen bedømmes som bestået/ikke bestået.

 

Uddannelsen afholdes igen i 2025. Siden opdateres, når de nye datoer er på plads

 

Når du har gennemført uddannelsen, har du fået ny viden om compliance og kompetencer til at skræddersy et effektivt complianceprogram målrettet den enkelte organisation. Dette vil gøre dig til en endnu bedre juridisk rådgiver, uanset om du er en del af en intern complianceafdeling, eller om du rådgiver om compliance som en del af dit arbejde som advokat.

 

Efter at have deltaget på complianceuddannelsen har du:

  • Styr på din grundlæggende complianceværktøjskasse
  • Kompetencerne til at opbygge et relevant og effektivt complianceprogram
  • Konkrete værktøjer til at bestride rollen som rådgiver i design og udvikling af complianceprogrammer
  • Overordnet indsigt i relevant lovgivning samt regulatoriske krav
  • Forståelse for centrale complianceområder, herunder anti-hvidvask, anti-korruption, whistleblowerordninger og GDPR.

 

Uddannelsen henvender sig til

Advokater og rådgivere, som beskæftiger sig med eller rådgiver om complianceforhold, såvel som praktikere, der arbejder direkte med compliance i en organisation eller virksomhed. Uddannelsen er desuden oplagt for rådgivere, der skal klædes på til fremadrettet at have compliance som ansvarsområde.


Underviser

Charlotte Stoltenberg er uddannet advokat og har specialiseret sig inden for compliance med særlig fokus på GDPR og anti-hvidvask. De seneste år har Charlotte som Chief Compliance Officer hos Lund Elmer Sandager beskæftiget sig specifikt med compliance i advokatbranchen og den praktiske implementering af complianceprocesser heri. Charlotte indgår i netværk og arbejdsgrupper med det formål at videndele og højne complianceniveauet i advokatbranchen. Charlotte er i denne forbindelse bl.a. en del af Danske Advokaters arbejdsgruppe under Fagudvalget for hvidvask, som arbejder specifikt med udvikling af praktisk retningslinjer til advokater håndtering af compliancekravene i hvidvaskloven.

 

Oversigt over øvrige undervisere på uddannelsen:

 

Modul 1:

Charlotte Willer, Global Compliance Officer hos Svitzer A/S, er uddannet fra CBS – HD(R)&HD(F) og er certificeret i strategi, risk management og forandringsledelse. Charlotte har arbejdet hos Hempel, Vestas og Dagrofa med intern revision, som CFO og Head of Governance, Risk & Compliance - de sidste 10 år primært med regulatory compliance med fokus på compliance strategi og etablering af robuste compliance programmer primært inden for Anti-Corruption, WhistleBlower og Sanktioner.

 

Modul 2:

Karinna Bardenfleth arbejder til daglig hos Vestas som Compliance Specialist og har bred erfaring med implementering af due diligence programmer og systemer, håndtering af whistleblower sager samt udvikling af Code of Conduct træning- og kommunikationsmateriale. Karinna har siden 2018 været næstformand i den danske afdeling af Transparency International.  

 

Lars Lindencrone, Bech-Bruun, er en af vores mest alsidige undervisere. Han underviser især inden for rekonstruktion, forældelse og proces og advokatetik, men også gerne i andre emner. Lars er vores mest benyttede underviser. Han er formand for foreningens fagudvalg for hvidvask og medlem af etikudvalget. Herudover har Lars tidligere stor erfaring fra domstolene. Lars er videnpartner hos Bech-Bruun.

 

Torsten Hylleberg leder GDPR- og IT-retsafdelingen i Lund Elmer Sandager. Han er certificeret IT-advokat og højt specialiseret inden for persondataret og compliance, hvor han rådgiver en lang række private virksomheder og offentlige myndigheder. Som tidligere intern jurist og leder i flere internationale IT-virksomheder, som blandt andet Microsoft og CA Technologies, har han indgående kendskab til teknologien, processerne og de praktiske udfordringer indenfor IT, persondata og compliance. Derudover har Torsten stor undervisningserfaring blandt andet fra Copenhagen Business School.

 

Julie Gyldenløve Skovborg er jurist og har erfaring med compliance projekter i den finansielle og kommunale sektor samt advokatbranchen. Julie er chef for intern compliance i Horten, hvor hun har ansvaret for GDPR og anti-hvidvask på rammeværk, processer samt implementering i Hortens daglige drift. Julie er medlem af Danske Advokaters Fagudvalg for Hvidvask og den dertil hørende arbejdsgruppe samt diverse netværk.

 

Mette Blomsterberg er uddannet cand.ling.merc. i russisk og har været ansat i Bech-Bruun siden 1999. Mette har arbejdet med compliance/AML i mere end 11 år – det seneste år som Risk & Compliance chef i Bech-Bruun med ansvar for intern compliance på hvidvaskområdet.
Mette er en del af Danske Advokaters arbejdsgruppe under Fagudvalget for Hvidvask, som arbejder specifikt med udvikling af praktiske retningslinjer til advokater håndtering af compliancekravene i Hvidvaskloven.

 

Tor Valstrøm, databeskyttelsesrådgiver, arbejder strategisk med informationssikkerhed på direktions- og bestyrelsesniveau såvel som praktisk med implementering og drift i samarbejde med medarbejdere i juridiske afdelinger, governance, risk og compliance samt IT-afdelinger. Valstrøm er specialiseret i cybersikkerhed og har bred erfaring med complianceprojekter, i både ind- og udland, herunder for blandt andre Shell og Maersk, men også militære og statslige institutioner. Dertil er Valstrøm medstifter af og bestyrelsesmedlem i Danmarks DPO-forening, og er outsourcet DPO for blandt andre Ingeniørforeningen IDA, Forbrugsforeningen og Hjerteforeningen. Kristine Caroline Sorken er advokat og indehaver af Lex-Ally Advokatkontor, der specialiserer sig i opbygning og vedligehold af compliance programmer. Kristine har arbejdet med compliance programmer siden 2016 i den finansielle sektor, advokatbranchen og inden for teknologi. Kristine har speciale inden for databeskyttelse, eksportkontrol og sanktioner samt forebyggelse af hvidvask og korruption. Derudover arbejder Kristine med den praktiske implementering af compliance programmerne i snitfladen til ESG.
Kristine er medlem af Danske Advokaters arbejdsgruppe under Fagudvalget for Hvidvask.

 

Nicolai Ellehuus er Director, Global Compliance, Business Ethics, Data Privacy and Quality Management System hos Bang & Olufsen. Han er advokat og har igennem hele sin karriere været involveret i opbygningen af complianceprogrammer. Hans erfaring inkluderer opbygningen af complianceprogrammer i den finansielle sektor, medicinal- og medicinsk udstyrs brancherne samt nu i luksusvarer/elektronik-branchen. Virksomhederne har repræsenteret både børsnoterede og privatejede under både dansk og amerikansk ejerskab. Nicolai har international erfaring fra længerevarende udstationeringer til USA og Kina, hvor han ligeledes har sørget for forankringen af Novo Nordisks global complianceprogram samt overholdelse af større forligsaftaler med myndigheder.

 

Hans Jakob Folker er tidligere vicestatsadvokat i SØIK (i dag NSK) og har stor erfaring med politi- og anklagemyndighedens arbejdsmetoder, herunder dawn raids og ransagninger. Han rådgiver primært store danske og udenlandske virksomheder om komplekse juridiske problemstillinger vedrørende international strafferet, korruption, internationale sanktioner og hvidvasklovgivning. 
Desuden beskæftiger Hans Jakob sig med sager om bedrageri og intern svig. Hans Jakob repræsenterer klienter i straffesager og har betydelig procedureerfaring.

 

Modul 3:

Stig Fleischer er tidligere specialanklager i Københavns Politi og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (nu Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet). Stig har fra sin tid i anklagemyndigheden solid erfaring med og stor praktisk viden om politiets muligheder i relation til ransagning, edition, beslaglæggelse mv., herunder hvordan man bør håndtere situationer, hvor politiet eller andre myndigheder henvender sig til den virksomhed, hvor man arbejder. Endvidere har han erfaring med, hvordan man kan håndtere situationer, hvor der er mistanke om ulovlige forhold i eller mod den virksomhed, hvor man arbejder.

 


Jeppe Kromann Haarsted er Group Compliance Manager hos FLSmidth, hvor han blandt andet er ansvarlig for antikorruption, handelscompliance, menneskerettigheder og konkurrenceret, som en del af Group Legal-teamet. Jeppe har tidligere beskæftiget sig med den offentlige sektor og civilsamfundets indsats mod korruption i Afrika, det tidligere Sovjetunionen samt compliance i sektoren for medicinsk udstyr.

 

 

Modul 4:

Christian Harpelund er uddannet organisationspsykolog. Christian har arbejdet med ledelses- og organisationsudvikling i 25 år. Han er forfatter til flere bøger og andre udgivelser indenfor det organisationspsykologiske felt. Christian har specialiseret sig i forandringens psykologi og processer og har arbejdet en lang årrække internationalt med forandringsledelse. Christian er ophavsmand til flere simuleringskoncepter inden for ledelsesudvikling, som han udvikler i regi af virksomheden Zimulate, som han er grundlægger og CEO for. 
 

Uddannelsen afholdes igen i 2025. Siden opdateres, når de nye datoer er på plads

Nyheder

KURSER

Kursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00