Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Ansættelse og arbejde

Har du styr på alle regler og rettigheder, når du skriver under på en ny ansættelseskontrakt? Det har advokaten.

Er man lønmodtager, er det vigtigt, at man sætter sig ind i de ansættelsesretlige regler – ikke kun hvis en konflikt opstår, men ved indgåelse af ansættelseskontrakten.

Ny ansættelseskontrakt
Ved en ansættelse er man omfattet af bestemte regler. Der er f.eks. i funktionærloven regler for, hvornår og hvor længe man må holde ferie, om længden af opsigelsesvarslet og ikke mindst, hvad man via forhandling kan få skrevet ind i kontrakten. Du kan få hjælp fra en advokat, så du ved, hvad dine rettigheder er, så du får den løsning, der passer bedst til dig.

Du kan f.eks. få rådgivning om:

  • Ansættelseskontrakten og ansættelsesbeviser 
  • Forskellen mellem opsigelse og bortvisning 
  • Hvad der sker, hvis der opstår en tvist 
  • Ændring af ansættelsesvilkårene, f.eks. arbejdstid, sted og løn
  • Kunde- og konkurrenceklausuler 
  • Personalepolitikken
  • Udstationering, herunder de skattemæssige konsekvenser
  • Overenskomster

Opstår der en konflikt
Hvis der opstår konflikter mellem dig og din arbejdsgiver, er det en god idé at kontakte din advokat med det samme. Uanset hvad I er uenige om, er det ansættelseskontrakten og de love og overenskomster, den henviser til, der bestemmer, hvem der har ret.

Ansættelsesret under udvikling
Ansættelsesret går på tværs af brancher og landegrænser og er i konstant udvikling. Mange regler og retstilstanden i øvrigt påvirkes af EU. Det kan derfor være svært selv at holde styr på den gældende lovgivning. 

Du kan finde en advokat med en profil, der passer til dine behov via Find din advokat.

Nyheder

KURSER

Linda Pedersen
Linda Pedersen | Foreningskonsulent | 33 43 70 25 | lpe@danskeadvokater.dk


Kontakt

Linda er foreningskonsulent for Danske Familieadvokater, Danske Arveretsadvokater og Danske Virksomhedsjurister. 

Læs mere…

33 43 70 25