Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Separation og skilsmisse

Hvis du skal skilles, kan en advokat hjælpe dig med alt det juridiske

For de fleste nygifte par er det svært at forestille sig, at ægteskabet kan gå i stykker. Desværre viser statistikkerne, at det sker i rigtig mange tilfælde. Når man skal skilles, er der mange spørgsmål at tage stilling til og for mange er det en helt ny tilværelse, der starter.

 

En skilsmisse tager hårdt på de fleste, og det er de færreste, der kan klare det alene uden hjælp og rådgivning fra en advokat. Advokaten kan rådgive dig om bl.a.:

  • Forældremyndighed, bopælsadresse og samvær
  • Retten til boligen
  • Ægtefællebidrag og børnebidrag
  • Pensioner og forsikringer
  • Bodeling, herunder fast ejendom, selvstændig virksomhed mv.

 

Statsforvaltningen

I kan blive skilt uden forudgående separation, såfremt I er enige om det.  

 

Hvis ikke I er enige, kan I blive separeret. Efter 6 måneders separation har man ret til skilsmisse. Har den ene part været udsat for vold, utroskab eller bigami, kan der begæres skilsmisse med det samme. Begæring om separation og/eller skilsmisse skal sendes ind til Statsforvaltningen, som herefter behandler sagen.

 

For at kunne blive separeret og/eller skilt i Statsforvaltningen, skal I være enige om nogle grundvilkår, herunder om der skal betales ægtefællebidrag, og hvem der skal overtage en eventuel lejebolig eller andelsbolig. Kan I ikke blive enige om disse vilkår, sender Statsforvaltningen sagen i retten, som herefter skal afgøre spørgsmålet.

 

Børn

Har I fælles børn, skal I finde ud af, hvor de skal bo i fremtiden. Den bedste løsning er, at I bliver enige om, hvem børnene skal bo hos. Hvis du ikke er den forælder, der skal have børnene boende hos dig, har du ret til samvær med børnene. Og her er det bedst, hvis I selv kan blive enige om omfanget.Kan I ikke blive enige om børnene, kan I godt blive separeret, men I skal til en forhandling i statsforvaltningen. Her kan det være en god ide at tage en advokat med, som taler på dine vegne. I Statsforvaltningen hjælper de med at finde frem til den løsning, der er bedst for jeres børn. Kan I stadig ikke blive enige, kan man bede retten om at komme med en afgørelse.

 

Deling af boet

Når man går fra hinanden, skal den fælles gæld og værdierne deles. Pensionen følger indbetaleren. I er selv ansvarlige for bodelingen og kan ikke få hjælp til denne del i statsforvaltningen.Hvis en af jer bliver boende i jeres fælles bolig, er det en god ide at søge om at få gældsovertagelse. Dermed overgår hele gælden til den, der bliver boende. Det er dog meget vigtigt at være opmærksom på, at kreditforeningen skal acceptere gældsovertagelsen.

 

Ægtefællebidrag

Det kan være relevant at forhandle ægtefællebidrag, hvis den ene ægtefælles indkomst er meget større end den andens. Beløbet er fradragsberettiget, og taksten fastsættes ud fra bidragyderens indkomst.
 

Hvis du afskriver dig retten til ægtefællebidrag, kan du ikke få den tilbage på et senere tidspunkt. Det kan derfor anbefales at kontakte en advokat, inden du sender separationspapirerne til statsforvaltningen.
 

Hvis I er uenige om, hvorvidt en af jer skal betale ægtefællebidrag til den anden, afgør retten spørgsmålet. Størrelsen på bidraget aftaler I selv. Kan I ikke blive enige, træffer statsforvaltningen en afgørelse baseret på jeres indkomster.
 

Du kan også læse mere om skilsmisse på www.danskefamilieadvokater.dk. Du kan finde en advokat på Find din advokat.

Nyheder

KURSER

Linda Pedersen
Linda Pedersen | Foreningskonsulent | 33 43 70 25 | lpe@danskeadvokater.dk


Kontakt

Linda er foreningskonsulent for Danske Familieadvokater, Danske Arveretsadvokater og Danske Virksomhedsjurister. 

Læs mere…

33 43 70 25