Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Formandsvalg

Formanden vælges af medlemsvirksomhederne på generalforsamlingen iht. stemmerne på de udsendte valgkort. Stemmerne opgøres efter antallet af advokater ved betalingen af kontingentet i januar 2024. Læs mere om valghandlingen.

Valgbar til formandsposten er alle ansat i eller indehavere af en medlemsvirksomhed.

Sidste frist for opstilling som formand er den 13. september 2024 og meldes ved at sende en mail til GF@danskeadvokater.dk.

Kandidater offentliggøres senest 8 dage før generalforsamlingen.

Nyheder

KURSER

Susanne Bager
Susanne Bager | Juridisk konsulent | 33 43 70 08 | sub@danskeadvokater.dk


Kontakt

Susanne er juridisk konsulent for Danmarks Skatteadvokater og fagudvalget for skatteret.

Hun deltager i juridiske og fagpolitiske initiativer.

Læs mere…

33 43 70 08