Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Sådan bliver du advokat

For at blive advokat i Danmark skal du have en juridisk kandidateksamen, arbejde mindst tre år som advokatfuldmægtig og til sidst bestå advokateksamen.

De fleste advokatfuldmægtige arbejder i en advokatvirksomhed. Der er dog mulighed for at supplere sin uddannelse med stillinger i en juridisk afdeling i en virksomhed eller f.eks. i anklagemyndigheden. Andre juridiske stillinger kan også helt eller delvist medregnes. For eksempel kan en ansættelse i udlandet medregnes fuldt ud, hvis du har været i en advokatvirksomhed, der er danskejet eller behandler EU-retlige sager.

 

Læse jura på universitetet

Du skal have en dansk juridisk kandidateksamen for at kunne uddanne dig til advokat. Du kan blive juridisk kandidat på universiteterne i henholdsvis København, Aalborg, Aarhus og på Syddansk Universitet. Uddannelsen er normeret til 5 år, hvor de første tre år består af en grunduddannelse, der giver dig en bachelorgrad. De efterfølgende to år består af en overbygning, der giver dig kandidatgraden.

Jurauddannelsen er bygget lidt forskelligt op på de fire universiteter. Du kan læse mere om uddannelserne på universiteternes hjemmesider.

 

Advokatfuldmægtig

Langt de fleste advokater har startet deres karriere som advokatfuldmægtige i en advokatvirksomhed. Som advokatfuldmægtig er du ”i lære” som advokat i tre år. Du får her muligheden for at omdanne teori til praksis og får indblik i, hvordan sagerne behandles og klienterne håndteres. Du skal samtidig deltage i advokatuddannelsen.Når du er blevet ansat som advokatfuldmægtig, skal du autoriseres som advokatfuldmægtig af den retskreds, hvor kontoret ligger.

 

Herefter kan du møde for din arbejdsgiver i alle byretssager og i Sø- og Handelsrettens skifteafdeling. 

 

Advokatuddannelsen

For at blive advokat skal du gennemføre den obligatoriske advokatuddannelse. Uddannelsen udbydes af Advokatsamfundet og består af 20 dages undervisning fordelt på otte kurser af 2 – 3 dages varighed. Forløbet tager et år og afsluttes med en skriftlig eksamen (advokateksamen).

 

For at blive advokat skal du også bestå en praktisk prøve i retssagsbehandling. Den kan aflægges ved byretten, landsretten og Sø-og Handelsretten og kan gennemføres på et hvilket som helst tidspunkt i fuldmægtigtiden.

 

Du kan læse mere om retssagsprøven og den skriftlige eksamen på Advokatsamfundets hjemmeside.

 

Indblik i advokatbranchen

Du kan blive klogere på advokatbranchen i nedenstående film. Her får du et indblik i, hvor mange timer om ugen en advokat arbejder, hvor mange gange om ugen en advokat møder i retten, hvor mange sager en advokat arbejder med om måneden og meget mere.

 

Nyheder

KURSER

Ulrikke W. Krogbeck
Ulrikke W. Krogbeck | Vicedirektør for medlemsservice og brancheudvikling | uwk@danskeadvokater.dk


Kontakt

Ulrikkes overordnede opgave er at få engagerede medlemmer og skabe værdi af medlemskabet af Danske Advokater.


Sammen med sin afdeling skal hun finde ud af, hvad medlemmer og kunder vil have, og hvordan Danske Advokater kan udvikle branchen sammen med dem. 

Læs mere…

33 43 70 13