Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser
Danske Advokater - brancheforening for advokatvirksomheder. Vi bringer nyheder, udbyder kurser og udvikler uddannelser skræddersyet til advokatbranchen.

Om Danske Advokater

Danske Advokater er de danske advokatvirksomheders brancheforening. Vi organiserer advokatvirksomheder, der repræsenterer mere end tre fjerdedele af alle de advokater og advokatfuldmægtige, der er beskæftiget i en advokatvirksomhed.

Danske Advokater blev dannet i begyndelsen af 2008.

I foreningen arbejder advokatvirksomhederne sammen om at udvikle og styrke den enkelte virksomhed og advokatbranchen til gavn for branchen såvel som for samfundet. I den sammenhæng er det afgørende, at både store, mellemstore og små virksomheder er med i fællesskabet. Det øger foreningens legitimitet og styrker mulighederne for at nå de bedste resultater.


Danske Advokater er samtidig en markant stemme i den juridiske debat, i debatten om retssikkerhed og i samfundsdebatten. Den rolle har vi, fordi vi er blevet samlingssted for stort set alle advokaternes specialforeninger, således at de i dag udgør foreningens faglige spydspidser på hver deres område..
 

Tilsammen indebærer alle disse forhold - og det frivillige medlemskab - at vi med stor styrke kan tale på advokaterhvervets vegne. Det er i den sammenhæng, at vi repræsenterer branchen i relation til vores samarbejdspartnere som fx domstolene, politikere, central-administrationen og de øvrige branche- og erhvervsorganisationer.

 

Endelig tilbyder vi  advokatvirksomhederne - herunder advokatfuldmægtige og sekretærer - en omfattende palet af efteruddannelseskurser, værktøjer og indkøbsfordele.

Læs mere her
 

 

Nyheder

KURSER

Ulrikke W. Krogbeck
Ulrikke W. Krogbeck | Vicedirektør for medlemsservice og brancheudvikling | uwk@danskeadvokater.dk


Kontakt

Ulrikkes overordnede opgave er at få engagerede medlemmer og skabe værdi af medlemskabet af Danske Advokater.


Sammen med sin afdeling skal hun finde ud af, hvad medlemmer og kunder vil have, og hvordan Danske Advokater kan udvikle branchen sammen med dem. 

Læs mere…

33 43 70 13