Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Materiale til generalforsamlingen

Generalforsamlingen bliver holdt:


Fredag den 27. september 2024 kl. 10.00 - 12.00
Registrering kl. 9.00-10.00


Dagsorden for generalforsamlingen er:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Foreningens strategi for de kommende to år
 • Godkendelse af årsrapporter for de to forudgående regnskabsår. 2022 og 2023
 • Fremlæggelse af budgetoverslag og godkendelse af kontingent for de kommende to regnskabsår.
 • Bestyrelsens og repræsentantskabets beslutningsforslag
 • Indkomne forslag
 • Valg af formand
 • Valg af repræsentantskabsmedlemmer
 • Valg af revisor
 • Orientering om dato for næste ordinære generalforsamling
 • Eventuelt.

Nyheder

KURSER

Susanne Bager
Susanne Bager | Juridisk konsulent | 33 43 70 08 | sub@danskeadvokater.dk


Kontakt

Susanne er juridisk konsulent for Danmarks Skatteadvokater og fagudvalget for skatteret.

Hun deltager i juridiske og fagpolitiske initiativer.

Læs mere…

33 43 70 08