Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Valg til repræsentantskabet og bestyrelse

Danske Advokaters 36 repræsentantskabsmedlemmer er på valg ved generalforsamlingen.


Repræsentantskabsmedlemmerne vælges i seks valggrupper opdelt efter virksomhedsstørrelse. Antallet af repræsentanter fra hver gruppe fastlægges efter gruppens forholdsmæssige andel af den samlede medlemsskare.


Hver medlemsvirksomhed stemmer på generalforsamlingen iht. stemmeretten på de udsendte valgkort. Valgkortene udsendes to uger forud for generalforsamlingen, og stemmerne opgøres efter antallet af advokater ved betalingen af kontingentet i januar 2024. 


Bestyrelsen vælges af og blandt repræsentantskabets medlemmer.


Eneste krav for at stille op til repræsentantskab og bestyrelse er, at du er indehaver af en medlemsvirksomhed.


Formanden vælges af medlemsvirksomhederne på generalforsamlingen iht. stemmerne på de udsendte valgkort. Stemmerne opgøres efter antallet af advokater ved betalingen af kontingentet i januar 2024. Læs mere om valghandlingen.


Sidste frist for opstilling til repræsentantskabet er den 13. september 2024.


Se hvilke virksomheder, der er i din valggruppe under de respektive valggruppers side.


Bemærk: Det første repræsentantskabsmøde efter generalforsamlingen afholdes den 20. november 2024 kl. 13.00 hos Danske Advokater, Vesterbrogade 32, 1620 København V.


Opstillede til repræsentantskabet og kandidater til bestyrelsen

Se liste af kandidater til repræsentantskabsvalget 2024

 

Hvilken valggruppe tilhører du?

Valgruppe 1: Medlemsvirksomheder med 1-3 advokater og øvrige indehavere 

 

Valggruppe 2: Medlemsvirksomheder med 4-7 advokater og øvrige indehavere

 

Valggruppe 3: Medlemsvirksomheder med 8-24 advokater og øvrige indehavere

 

Valggruppe 4: Medlemsvirksomheder med 25-100 advokater og øvrige indehavere

 

Valggruppe 5: Medlemsvirksomheder med mere end 100 advokater og øvrige indehavere


Valggruppe 6 – Kædemedlemskab – dvs. medlemsvirksomheder i samarbejder, karakteriseret som selvstændige virksomheder, der, uanset antal, går sammen i en kæde eller et kontorfællesskab. Indplaceringen i valggruppe 6 kræver, at samtlige virksomheder i samarbejdet er indmeldt i Danske Advokater, og at samarbejdet hæfter for dets medlemsvirksomheders kontingentbetalinger.

 

Nyheder

KURSER

Susanne Bager
Susanne Bager | Juridisk konsulent | 33 43 70 08 | sub@danskeadvokater.dk


Kontakt

Susanne er juridisk konsulent for Danmarks Skatteadvokater og fagudvalget for skatteret.

Hun deltager i juridiske og fagpolitiske initiativer.

Læs mere…

33 43 70 08