Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Er du jurist fra et andet land?

Jurist fra et EU-land?

Hvis du vil arbejde som advokatfuldmægtig i Danmark, skal du i princippet have en dansk juridisk kandidateksamen. Men hvis du er jurist fra et EU-land, kan du blive ansat hos en advokat i en prøvetid i op til tre år og herefter blive advokatfuldmægtig. Det er Justitsministeriet, som fastsætter længden af prøvetiden. Prøvetiden skal sikre, at du får et kendskab til dansk procesret og det danske sprog og kan gennemføre en domsforhandling på forsvarlig vis.

Efter prøvetiden skal din arbejdsgiver erklære, at du nu er egnet til at give møde i retten. Herefter vil du kunne ansættes som advokatfuldmægtig på samme vilkår som danske advokatfuldmægtige. En del af prøvetiden kan fradrages, så du ikke skal gennemføre 3 års fuldmægtigtid.
Læs her kravene for at blive advokat
 

Er du jurist fra et land, der ikke er med i EU?

Det er ikke muligt for advokater fra lande uden for EU at arbejde som advokat eller advokatfuldmægtig i Danmark. På trods af at du er jurist fra et land uden for Europa, skal du først have en dansk juridisk kandidateksamen. Herefter kan du blive ansat som advokatfuldmægtig og efterfølgende blive advokat. Du har dog mulighed for at kontakte Styrelsen for International Uddannelse og få dem til at vurdere, om der kan gives merit for dele af din uddannelse. 

Nyheder

KURSER

Ulrikke W. Krogbeck
Ulrikke W. Krogbeck | Vicedirektør for medlemsservice og brancheudvikling | uwk@danskeadvokater.dk


Kontakt

Ulrikkes overordnede opgave er at få engagerede medlemmer og skabe værdi af medlemskabet af Danske Advokater.


Sammen med sin afdeling skal hun finde ud af, hvad medlemmer og kunder vil have, og hvordan Danske Advokater kan udvikle branchen sammen med dem. 

Læs mere…

33 43 70 13