Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser
Bestyrelsesuddannelsen har fokus på strategi, ledelse, samarbejde og virksomhedens økonomiske helbredstilstand, krisestyring og værdiskabelse

Bestyrelsesuddannelser

Se vores udvalg af bestyrelseskurser og -uddannelser her.

STRATEGIC BOARD ROOM™

Uddannelsen er primært henvendt til erfarne bestyrelses- og direktionsmedlemmer og tager udgangspunkt i dig som individ, og hvordan du bedre kan bidrage til forretningsudvikling. Vi øger din bevidsthed om, hvordan du kan integrere dine ressourcer, egenskaber og erfaringer med moderne arbejdsmetoder. Vi introducerer dig for værdiskabende mekanismer og metoder, som gør dig i stand til at udføre arbejdet på en konkret og praktisk fremgangsmåde. Uddannelsen kræver aktiv deltagelse

 

Uddannelsen fremstår som en helhed og er opbygget i tre moduler. Hvert modul er på to dage. Hele uddannelsen afsluttes med mundtlig og skriftlig eksamen.

 

Modul 1:

 • Board Ground Zero
 • Egne ressourcer og bestyrelsesidentitet
 • Værdiskabelse i bestyrelsen
 • Afsluttes med hjemmeopgave


Modul 2:

 • Bestyrelsens dokumenter og retslige rammer
 • Ongoing bestyrelsesarbejde
 • Køb og salg af virksomheder
 • Afsluttes med hjemmeopgave


Modul 3:

 • Personlig gennemslagskraft
 • At ændre og udvikle bestyrelsen
 • Bestyrelsesvurdeing
 • Afsluttes med hjemmeopgave


48 kursuslektioner 

Undervisere

Underviserne består af erhvervsledere, erfarne bestyrelsesmedlemmer, advokater og journalister. På bestyrelsesuddannelsen er tilknyttet faste undervisere og gæsteundervisere.

Opstart 13. september 2023. Læs mere her

Opstart 17. januar 2024. Læs mere her


CHAIRPERSON™
En bestyrelsesuddannelse, der udvikler dig som bestyrelsesleder. Udgangspunktet er erkendelsen af, at bestyrelsesarbejde er et arbejde med mennesker og dermed ledelsesarbejde.

48 kursuslektioner
 

Opstart 4. oktober 2023. Læs mere her

Opstart 24. januar 2024. Læs mere her

 


BOARD ROOM™
Et minikursus til dig, som har brug for hurtigt at blive sat ind i de grundlæggende opgaver og arbejdsmetoder, der sikrer, at bestyrelsen kan skabe dokumenterede resultater. Dette er første skridt på vejen mod at forstå adskillelsen mellem drift og bestyrelsesarbejde.

Opstart 5. september 2023. Læs mere herAT HOME EDUCATION™

Online bestyrelsesuddannelse, som giver dig muligheden for at lære, når du har tid.

24 kursuslektioner

Læs mere her

 

Læs mere om Board Educations uddannelser her

Nyheder

KURSER