Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Analyser

Danske Advokater samler løbende data om og for branchen. Vi udarbejder analyser mv., som giver en forståelse for det marked, som medlemsvirksomhederne agerer på.

Advokatbranchen i tal

Få et detaljeret overblik over branchens udvikling siden 2000. Der udarbejdes årligt en rapport.

Læs mere her 

 

Kvartalsstatistikken

Udkommer fire gange om året og indeholder bl.a. tal for omsætningen og analyser fra eksterne kilder.

Læs mere her

 

Konjunkturbarometer

Læs om, hvordan advokatvirksomheders forventning er til den aktuelle forretningssituation, omsætning, beskæftigelse og kapacitetsudnyttelse.

Læs mere her

 

Advokatbranchens økonomi

I Advokatbranchens økonomi får du bl.a. viden om den seneste udviklingen i branchens omsætning, indtjening, import og eksport samt beskæftigelse. 

Læs mere her

 

Sexismeundersøgelse

Undersøgelser af sexisme og seksuelle krænkelser i advokatbranchen.

Læs mere her

 

Medarbejderomsætning i advokatbranchen

Danske Advokater har lavet en opgørelse over afgangen og tilgangen af medarbejdere i advokatbranchen.

Læs mere her

 

Rapport - konkurrence på markedet for juridiske ydelser

En rapport fra Boston Consulting Group viser, at det har skadet retssikkerhed og medført højere priser, at man i 2011 deregulerede advokatbranchen i Storbritannien.

Læs mere her

 

Advokatbranchens lønstatistik

Den indeholder løn plus øvrige lønvariabler for jurister, sekretærer og øvrige administrative medarbejdere. Statistikken er opdelt geografisk, på anciennitet og på virksomhedsstørrelse

Læs statistikken her

 

Fremtidsscenarier

I samarbejde med Instituttet for Fremtidsforskning er her et bud på, hvordan fremtidens marked for juridiske ydelser ser ud.

Læs mere her

 

Medlemsundersøgelse

Danske Advokater gennemfører ca. hvert andet år en medlemsundersøgelse.

Læs mere her

 

Omdømmeanalysen – de studerende

Omdømmeanalysen sætter fokus på de studerendes præferencer ved valg af arbejdsgiver.

Læs analysen her

 

Branchens andel af det samlede marked for juridiske ydelser

For første gang er det ”totale marked for juridiske ydelser” beregnet. Vi ved, at advokatbranchen omsatte for ca. 13,1 mia. kr. i 2016, men hvor stor en markedsandel har advokatbranchen?
Læs analysen her

 

Analysearkiv

Her kan du finde ældre analyser og undersøgelser fra Danske Advokater.

Find analysearkivet her

Nyheder

KURSER

David Hedegaard Meyer
David Hedegaard Meyer | Chefanalytiker | 33 43 70 16 | dhm@danskeadvokater.dk


Kontakt

David er ansvarlig for Danske Advokaters analysearbejde og udarbejder løbende en lang række forskellige statistikker, som fx Advokatbranchen i tal, lønstatistik og konjunkturbarometer. 

 

Han er tovholder på Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg. 

Læs mere…

33 43 70 16