Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Voldgift og mediation

Kan man undgå at gå i retten?

Som udgangspunkt afgøres retstvister i en retssal, men retssager dræner ressourcer. Både tids- og omkostningsmæssigt, men ofte også følelsesmæssigt.

Som alternativ kan man afgøre en tvist ved hjælp af voldgift eller mediation. Det betyder, at sagen ikke bringes for retten, men i stedet afgøres af en voldgiftsret eller via en mediation. Disse kendetegnes ved, at parterne i princippet afgør tvisten privat i stedet for at bringe tvisten for en domstol.
 

Voldgift

En voldgift ligner meget en retssag, men består af en eller flere voldgiftsdommere, som parterne i fællesskab har valgt. Dommeren eller dommerne har ofte en særlig kompetence inden for det område, som sagen handler om. En voldgiftssag foregår bag lukkede døre og kendelsen er lige så bindene for parterne, som hvis sagen havde været for retten.,
 

Mediation

Mediation er en konstruktiv måde at løse konflikter på ved hjælp af en upartisk tredjepart, en såkaldt mediator. Han eller hun tager ikke parti, men hører begge sider, og sørger for, at begge parter tager aktivt del i at finde frem til en fælles løsning - en løsning, som begge parter er glade for. Mange advokater er uddannet som mediatorer, men har som mediator en helt anden kasket på, end når de er advokat. Parterne kan ønske at have en advokat med til mediationen som partsadvokat, men det skal aftales på forhånd.

Mediation beror på advokatens hjælp til at få parterne i en konflikt til at tale sammen med det formål at finde løsning, som begge er glade for. Der er derfor ikke en vinder og en taber i sagen.

Mediation udmærker sig i forhold til en retssagsafgørelse ved at du selv har indflydelse på løsningen. Heraf følger selvsagt også et ansvar. Netop muligheden for selv at øve indflydelse og tage ansvar har vist sig at motivere parterne til at finde frem til konstruktive løsninger i en lang række sager. Det betyder også, at det ofte er nemmere at tale sammen bagefter.


Ofte kan en konflikt løses langt hurtigere og billigere ved mediation end ved at følge de traditionelle retssystemer. Hvis alle møder op med et åbent sind, kan et problem måske løses i løbet af få møder. Ved en mediation har både mediator og de deltagende parter tavshedspligt.

 

Hvad kan advokaten?

Hvad enten tvisten afgøres ved voldgift, mediation eller i en retssal, vil du stadig have brug for professionel og kompetent rådgivning fra en erfaren advokat. Nogle advokater er endda uddannede som mediatorer eller voldgiftsdommere, men ellers kan de være din rådgiver igennem processen. Du kan læse mere om mediation her og om voldgift her. På Find din advokat kan du søge efter en advokat.

Nyheder

KURSER

Benedikte Havskov Hansen
Benedikte Havskov Hansen | Vicedirektør | 33 43 70 12 | bhh@danskeadvokater.dk


Kontakt

Benedikte er Danske Advokaters vicedirektør for afdelingen Policy & viden.

Læs mere…

33 43 70 12