Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Køb og salg af bolig

Det er en stor beslutning at købe eller sælge bolig. Man kan let begå fejl. Med en advokat ved din side kan du være helt tryg.
 

Det kan være noget af en mundfuld at danne sig et overblik over de muligheder og risici, der er forbundet med køb og salg af bolig.

 

Det skyldes ikke mindst, at det er en opgave, mange af os kun er stillet over for et par gange i vores liv. Advokaten kan hjælpe med, at du bliver ført trygt igennem processen – og får en juridisk og økonomisk holdbar løsning.

 

Gode råd – når du skal købe

 • Kontakt en advokat allerede når du begynder at overveje at købe bolig, og få et tilbud på, hvad advokatbistanden vil koste. Så skal du ikke bruge tid på at finde en advokat, når drømmeboligen viser sig og alt pludselig skal gå meget hurtigt.

 • Underskriv ikke en købsaftale uden et advokatforbehold – det er gratis.

 • Få din advokat eller bank til at opstille et rådighedsbudget, der tager højde for alle udgifter, herunder dine personlige skatteforhold.

 • Hvis du har været til åbent hus-arrangement, så bed om at få lov at se ejendommen endnu engang, gerne på en hverdag i myldretiden, så du kan få en fornemmelse af støj og trafik.

 • Forhold dig nøje til tilstandsrapport og elinstallationsrapport sammen med din advokat, og overvej eventuelt om du med fordel kan få din egen bygningssagkyndige til at gennemgå ejendommen.

 • Orientér dig om prisniveauet i kvarteret - og spørg din advokat, om prisen er rigtig.

 • Husk, at en lang række forhold ved boligen kan give anledning til prisforhandling, som advokaten kan hjælpe dig med.

 • Vær opmærksom på økonomien i ejer- eller andelsboligforening.

 • Rådfør dig med din egen uafhængige advokat vedrørende det endelige valg af finansiering og forsikringer o.l. Husk at advokaten er en af de få uafhængige rådgivere du møder i en bolighandel.

 • Hvis du køber fast ejendom sammen med din samlever, bør du overveje at få udarbejdet en samejeoverenskomst og et testamente samtidig med købet.

 

Advokatforbehold – en gratis fortrydelsesret

Når du køber en bolig, har du fra lovgivers side en fortrydelsesret på seks hverdage fra købsaftalen er underskrevet. Denne ret er dog ikke helt omkostningsfri, da du skal betale en kompensation til sælger på 1 pct. af købesummen.

 

Et advokatforbehold er derimod en ”ekstra” og gratis fortrydelsesret, der løber sideløbende med den lovbestemte fortrydelsesret.

 

Et advokatforbehold giver dig (din advokat) ret til at ændre i og annullere købsaftalen uden omkostninger til sælger.

 

Gode råd, når du skal sælge

 • Prøv selv via en boligportal at få et realistisk billede af, hvad tilsvarende boliger i området er handlet /udbudt til

 • Indhent flere vurderinger af din ejendom og forhold dig realistisk til disse

 • Overvej, om du eventuelt selv kan forestå noget af salgsprocessen, så du måske kan nøjes med at få advokathjælp til selve papirarbejdet

 • Overvej, om du vil benytte ejendomsmægler eller ejendomsformidler (dvs. advokat)

 • Hvis ejendomsmægleren/-formidleren er optimistisk med hensyn til ejendommens salgbarhed, så aftal eventuelt en kort formidlingsperiode

 • Gennemgå formidlingsaftalen nøje og vurdér, om du har brug for alle de ydelser, der lægges op til, og om prisen er rimelig – få evt. en advokat til at hjælpe dig med at forhandle formidlingsaftalen på plads

 • Sæt dig ind i, hvad et evt. tilbud om ”solgt eller gratis” reelt betyder – dvs. hvilke udgifter du under alle omstændigheder skal afholde

 • Vurdér om markedsføring i trykte medier er nødvendig. I dag foregår det meste af markedsføringen via boligsiderne på internettet

 • Rådfør dig med din advokat eller bank om de økonomiske forhold vedrørende boligen, som køber ikke skal overtage

 • Oplys om dit kendskab til fejl og mangler ved ejendommen - også selv om ingen spørger. Du har loyal oplysningspligt. Husk at du kan undgå at hæfte for skjulte skader ved at aflevere en tilstandsrapport, eleftersynsrapport og et tilbud om en ejerskifteforsikring, hvor du betaler halvdelen af præmien.


Du kan læse mere om boligrådgivning på www.danskeboligadvokater.dk, hvor du også kan finde en uafhængig boligrådgiver i dit lokalområde.

Nyheder

KURSER

Annette Lerche
Annette Lerche | Specialkonsulent | 33 43 70 07 | ale@danskeadvokater.dk


Kontakt

Annette er specialkonsulent for Danske BOLIGadvokater, Danske Ejendomsadvokater, Foreningen af Advokater med Ejendomsadministration, Danske Miljøadvokater, Danske Landbrugsadvokater, Danske INKASSOadvokater samt Danske Advokaters Fagudvalg for fast ejendom

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv.

Læs mere…

33 43 70 07