Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

advokatKODEKS

advokatKodeks har opfyldt sit formål

Da Danske Advokaters medlemsvirksomheder i stort omfang arbejder med og beskriver indsatsen i årsrapporter og lignende, har vi besluttet at nedlægge advokatKodeks på baggrund af tilbagemeldinger fra medlemmerne.

 

Tak til alle, der bidrog til, at vi nu er et andet sted, hvorfra vi kan fortsætte indsatsen med at udvikle branchen og styrke samfundet.

Nyheder

KURSER

Ulrikke W. Krogbeck
Ulrikke W. Krogbeck | Vicedirektør for medlemsservice og brancheudvikling | uwk@danskeadvokater.dk


Kontakt

Ulrikkes overordnede opgave er at få engagerede medlemmer og skabe værdi af medlemskabet af Danske Advokater.


Sammen med sin afdeling skal hun finde ud af, hvad medlemmer og kunder vil have, og hvordan Danske Advokater kan udvikle branchen sammen med dem. 

Læs mere…

33 43 70 13