Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Er du advokat fra et andet land?

Som advokat fra et EU-land har du ret til at arbejde i Danmark under den titel, du har fået i dit hjemland, f.eks. abogado , solicitor eller rechtsanwalt.

Etablering som EU-advokat

Ønsker du at etablere dig som selvstændig advokat i Danmark, skal det registreres hos Advokatsamfundet. Du kan så rådgive klienter under din udenlandske titel, men du har ikke ret til at anvende den danske advokattitel.
Se her, hvilke dokumenter Advokatsamfundet skal bruge

Når du har været etableret i Danmark i tre år og regelmæssigt har beskæftiget dig med det danske retssystem, kan du søge om en dansk advokatbeskikkelse. Godkender justitsministeriet din ansøgning, kan du nu kalde dig ”advokat”. Justitsministeriet indkalder dig muligvis til en samtale, før de tager stilling til din ansøgning. 
 

Ansættelse som EU-advokat i en prøvetid

En anden mulighed er at blive ansat, f.eks. på et advokatkontor i en prøvetid. Justitsministeriet fastsætter en prøvetid på mellem 1 -3 år, som skal sikre, at du bl.a. kan gennemføre en domsforhandling på dansk på forsvarlig vis. Efter prøvetiden skal din arbejdsgiver erklære, at du nu er egnet til at give møde i retten, og du vil derefter kunne opnå dansk advokatbeskikkelse.
 

Rettigheder og pligter som EU-advokat

Ved registrering i Advokatsamfundet har du samme rettigheder og pligter som en dansk advokat og kan møde ved de danske domstole. Dog skal du i sager, hvor klienten efter dansk ret har pligt til at møde med en advokat i retten, møde sammen med en dansk advokat. Som EU-advokat er du underlagt de danske advokatetiske regler.
Se de advokatetiske regler
 

Advokater fra lande uden for EU

Det er ikke muligt for advokater fra lande uden for EU at arbejde som advokat i Danmark. På trods af at du er jurist og advokat fra et land uden for Europa, skal du først have en dansk juridisk kandidateksamen. Herefter kan du blive ansat som advokatfuldmægtig og efterfølgende blive advokat.
Læs her om, hvordan du bliver advokat i Danmark 

Nyheder

KURSER

Ulrikke W. Krogbeck
Ulrikke W. Krogbeck | Vicedirektør for medlemsservice og brancheudvikling | uwk@danskeadvokater.dk


Kontakt

Ulrikkes overordnede opgave er at få engagerede medlemmer og skabe værdi af medlemskabet af Danske Advokater.


Sammen med sin afdeling skal hun finde ud af, hvad medlemmer og kunder vil have, og hvordan Danske Advokater kan udvikle branchen sammen med dem. 

Læs mere…

33 43 70 13