Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Erstatning

Har du krav på erstatning? Er uheldet ude, er der flere muligheder for at søge erstatning. En advokat kan hjælpe dig.
 

Der kan være forskellige årsager til, at du har ret til erstatning. Nogle gange kan du få erstatning ved at føre en retssag andre gange ved at forhandle dig frem til en løsning.

For at få erstatning skal du først anmelde skaden. Hvem, du skal kontakte, og hvordan det skal ske, afhænger af, om du er kommet til skade i trafikken, på sygehuset, i fritiden eller på jobbet. Advokaten kan hjælpe dig med at finde ud af, hvad der skal anmeldes til dit eget eller andres forsikringsselskaber, og hvilke krav der ikke vil blive dækket. En forkert fremgangsmåde kan betyde, at du går glip af penge, og der er mange tidsfrister, der skal overholdes.
 

Arbejdsskade

Arbejdsskade er en fælles betegnelse for en arbejdsulykke eller erhvervssygdom. Skaderne er enten opstået i forbindelse med en episode på jobbet eller skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene.
Selvom din skade sker på jobbet, er det ikke sikkert, at den er omfattet af lovgivningen om arbejdsskader. Der er nemlig en række betingelser og forhold, der skal være opfyldt, før ulykken bliver anerkendt som en arbejdsskade. En advokat kan hjælpe dig med at vurdere, om din skade er en arbejdsskade.
 

Voldskade

Udøver en anden privatperson vold på dig og du får en skade, så har du muligvis ret til erstatning. Det er en forudsætning for erstatningen, at der er tale om en personskade, og at du har anmeldt episoden til politiet. Kan gerningsmanden ikke selv betale bøden, eller har politiet ikke fundet gerningsmanden, er der mulighed for, at staten dækker din erstatning.

 

Trafikulykke

Hvis man ejer en bil, er man forpligtiget til at have en ansvarsforsikring. Det betyder, at man i tilfælde af en trafikulykke kan henvende sig direkte til skadevolderens forsikringsselskab, når erstatningen skal opgøres.

 

Patientskade

Kommer du til skade i forbindelse med behandling i det danske sundhedssystem, kan du få erstatning efter reglerne i den offentlige erstatningsordning: patientforsikringsloven. Du kan ikke få erstatning for den sygdom, du behandles for, eller fordi behandlingen ikke gjorde dig rask

Patientskader skal anmeldes til Patientforsikringen, som afgør, om du skal have erstatning. En advokat kan hjælpe dig både med de juridiske aspekter og sikre, at alle formelle krav bliver overholdt.

 

Specialister i erstatning

Der er advokater, som er specialiserede i erstatningssager. Du kan finde en advokat, som passer til din sag Find din advokat.

Nyheder

KURSER

Danielle Løw
Danielle Løw | Juridisk konsulent | 33 43 70 06 | dlo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danielle er juridisk konsulent for Foreningen af Procedureadvokater, Danske IT-advokater og Forening for Erstatnings- og Forsikringsret.


Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. for ovenstående fagområder og er ansvarlig for fagudvalget for advokatret og-etik samt fagudvalget for klima

 

Læs mere…

33 43 70 06