Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Strategi og mærkesager

Danske Advokater arbejder med flerårige strategier, der hvert år udmønter sig i konkrete handlingsplaner.

En branche, der gør en forskel

Danske Advokaters strategi frem mod 2025 lægger bl.a. vægt på uafhængighed og branchens rolle som vagthund i forhold til retssikkerhed og lovkvalitet. Medlemsservice, digitalisering, videndeling, diversitet og konkurrence – herunder fastholdelse og rekruttering – er nogle af de overskrifter, der præger strategien.

 

Strategien udmøntes via konkrete handlingsplaner.

Læs strategi 2022-25 her

 

Læs handlingsplan 2024

Læs handlingsplan 2023

Læs handlingsplan 2021

Læs handlingsplan 2020

Læs handlingsplan 2019

Læs handlingsplan 2018

Læs strategi 2018-2021

Læs handlingsplan 2017

Læs handlingsplan 2016

Læs strategi 2015 - 2017

Læs handlingsplan 2015

Nyheder

KURSER

Paul Mollerup
Paul Mollerup | Adm. direktør | 33 43 70 10 | pmo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Paul er overordnet ansvarlig for den daglige drift af foreningen og bindeled til Danske Advokaters formand og bestyrelse. 

 

Paul har naturligt nok fokus på Danske Advokaters strategi, økonomi og ledelse. Derudover er han som adm. direktør involveret i en lang række af Danske Advokaters projekter og opgaver. 

 

Foreningens politiske interesser, kommunikation og forretningsudvikling fylder meget i Pauls dagligdag. 

Læs mere…

33 43 70 10