Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser
uddannelse

Forretningsorienteret klientrådgivning

Få udvidet din forretningsforståelse og bliv klædt på til at påtage dig rollen som betroet, forretningsorienteret sparringspartner for dine klienter.


Danske Advokater udbyder i samarbejde med Advokurser en forretningsorienteret uddannelse tilpasset advokatbranchens specifikke udfordringer. Førende eksperter og professorer fra Copenhagen Business School udfordrer dig personligt såvel som professionelt og giver dig nye færdigheder og en dybdegående viden, som vil gøre dig til en endnu bedre rådgiver.

Tilmeld dig uddannelsen i København her.

Uddannelsens seks kurser er planlagt som blended learning-undervisning, hvor forberedelsen finder sted online, mens de syv undervisningslektioner foregår fysisk. Kombinationen af online forberedelse og klassisk undervisning samt casestudier skaber et fleksibelt, dynamisk og udfordrende læringsmiljø.

Efter uddannelsen kan du:

  • Identificere og rådgive om strategiske udviklingsmuligheder
  • Definere og rådgive om forretningsudviklingsmuligheder baseret på en øget indsigt i forretningsudviklingsmodeller
  • Anvende økonomi som et ledelsesstyringsværktøj
  • Rådgive om kundeorientering, service og serviceaftaler som konkurrenceparametre
  • Analysere regnskaber og lade klientens økonomi og regnskabsmæssige udfordringer indgå i din juridiske rådgivning
  • Yde forretningsorienteret sparring med klienten om muligheder og risici forbundet med digitale transformationer.


Du får således den nødvendige viden og de relevante værktøjer til at påtage dig rollen som forretningsorienteret og betroet sparringspartner for klienten, så du bliver en endnu bedre og mere helhedsorienteret juridisk rådgiver.

Uddannelsen er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet.
 

Uddannelsen indeholder følgende kurser:
 

24. april 2025, 7 lektioner
Strategi og strategisk udvikling

Du bliver introduceret til teori og værktøjer til at arbejde med og rådgive om strategi og strategisk udvikling.

Underviser: Thomas Ritter

Læs mere om kurset her
 

6. maj 2025, 7 lektioner
Forretningsudvikling og -modeller

Du bliver introduceret til forretningsudvikling og -modeller samt tendenser i markedet. Med din nye viden styrker du din juridiske rådgivning og sparring med klienten om udvikling og optimering af forretningen.

Underviser: Mogens Bjerre

Læs mere om kurset her
 

27. maj 2025, 7 lektioner
Virksomhedsøkonomi og regnskabsforståelse

Du bliver introduceret til teori og værktøjer omhandlende indtægts-, omkostnings- og lønsomhedsbegreber. Vi ser bl.a. på, hvad det betyder at klassificere omkostninger i forhold til indtægter med henblik på at fordre lønsomhed- og risikostyringen i en virksomhed.

Underviser: Carsten Rohde

Læs mere om kurset her
 

21. oktober 2025, 7 lektioner
Klientens kundefokus og servicebaserede forretningsmodel

Du bliver introduceret til teori og værktøjer for at kunne vurdere og vejlede om kundeorientering, service og serviceaftaler som konkurrenceparameter. Ved at analysere markedets udvikling lærer du at identificere muligheder og styrke dine klienters forretning gennem en proaktiv og helhedsorienteret rådgivning.

Underviser: Mogens Bjerre

Læs mere om kurset her
 

4. november 2025, 7 lektioner
Økonomi- og ledelsesstyringsværktøjer

Du bliver introduceret til teori og værktøjer for at forstå virksomhedens økonomi- og ledelsesstyringssystemer, herunder hvilke ledelsesstyringsmekanismer der typisk kan anvendes i virksomheder i forskellige markedssituationer og med forskellige strukturer.

Underviser: Carsten Rohde

Læs mere om kurset her
 

2. december 2025, 7 lektioner
Digitale transformationer

Du får indsigt i, hvordan datadrevne forretningsmodeller, herunder platforme, ændrer markedet. Du lærer om betydningen af netværkseffekter, data og forbrugeradfærd og får en generel begrebsforståelse, som du kan bruge som afsæt i din juridiske rådgivning til gavn for dine klienter.

Underviser: Jan Trzaskowski

Læs mere om kurset her

 

Undervisere

Thomas Ritter
Thomas Ritter er professor på Institut for Strategi og Innovation på Copenhagen Business School (CBS). Thomas har skrevet adskillige artikler og bøger om bl.a. strategi, forretningsudvikling, kundeindsigt og strategisk krisehåndtering. Han underviser på CBS Bestyrelsesuddannelser, CBS’ EMBA uddannelser og Master of Business Development. Derudover er Thomas konsulent og oplægsholder for en række virksomheder på tværs af brancher.

 

Mogens Bjerre
​Mogens Bjerre, erhvervsforsker og ph.d., er lektor på Institut for Afsætningsøkonomi på Copenhagen Business School (CBS) siden 2005. Inden da arbejdede Mogens som management konsulent i mere end 10 år. Mogens har skrevet adskillige bøger om bl.a. franchising, mærkevarebegrebet, trade marketing, key account management, strategisk relationsmarkedsføring og organisationers købsadfærd. Seneste skud på stammen er Morgendagens Salg & Salgsledelse samt Sales Governance. Han underviser på CBS’ MBA-uddannelser, HD Strategisk Salg & Marketing. Derudover er han bestyrelsesmedlem i en række virksomheder og fonde.

 

Carsten Rohde
Carsten Rohde, ph.d., er institutleder og professor ved Institut for Regnskab og Revision, Copenhagen Business School. Han har publiceret flere artikler og bøger om opbygning og anvendelse af såvel traditionelle som strategiske økonomi- og ledelsesstyringssystemer. Carsten har en omfattende erfaring fra praksis gennem rådgivning af og samarbejde med et stort udvalg af virksomheder af forskellig type, størrelse, branche og ejerform.

 

Jan Trzaskowski
​Jan Trzaskowski er juraprofessor ved CBS og Aalborg Universitet. I mere end 25 år har han beskæftiget sig med juridiske og regulatoriske aspekter af informationsteknologi med særligt fokus på databeskyttelsesret, markedsret og grundrettigheder. For tiden fokuserer han på samfundsmæssige konsekvenser af informationsteknologi og regulering af datadrevne forretningsmodeller. Aktuel med bogen Your Privacy Is Important to Us! – Restoring Human Dignity in Data-Driven Marketing (2021).

 

Praktiske oplysninger

Uddannelsen er forhåndsgodkendt som lovpligtig efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige af Advokatsamfundet. Hvert modul tæller syv lektioner, og et samlet uddannelsesforløb tæller 42 lektioner.

Uddannelsens moduler er alle designet som blended learning, hvor forberedelsen foregår online, og syv lektioner foregår fysisk i vores moderne undervisningslokaler på Vesterbrogade i København.

 

Priser og tilmelding

Du kan enten vælge at tilmelde dig de enkelte kurser eller hele forløbet. Ved at tilmelde dig hele forløbet får du en rabat svarende til ca. 20%.

Priser

Pris for hele uddannelsen inkl. 20 % rabat:

Medlem hos Danske Advokater/Advokurser: 20.000 kr. ekskl. moms

Standardpris (ikke-medlemmer): 25.000 kr. ekskl. moms

 

Pris pr. kursus:

Medlem hos DAD /Advokurser: 4.250 kr. ekskl. moms

Standardpris (ikke-medlemmer): 5.250 kr. ekskl. moms

 

 

I videoerne herunder kan du høre nogle af deltagerne fortælle om deres indtryk af uddannelsen.

 

 

 

 

 

 

 

Nyheder

KURSER

Kursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00