Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Advokatens erstatningsansvar

Hvis du taber penge på grund af din advokat, har du forskellige muligheder for at få dækket dit tab.

Ansvarsforsikring – advokatens fejl

Alle advokater skal have en ansvarsforsikring, der dækker de fejl, som han eller hun måtte begå i løbet af rådgivningen.

Hvis du har klaget over en advokat til Advokatnævnet, vil Advokatnævnet ikke tage stilling til, om advokaten skal betale erstatning. Nævnet tager kun stilling til enten størrelsen af advokatens salær, eller om advokaten har tilsidesat god advokatskik. Det er til gengæld domstolene, der bestemmer, om advokaten skal betale erstatning. Du kan læse mere om, hvordan du klager til advokatnævnet på ”Du kan klage over en advokat” eller på www.advokatnaevnet.dk.

Hvis kravet mod advokaten er blevet konstateret ved en civil retssag eller en straffesag, vil forsikringsselskabet som hovedregel dække dit tab.

Hvis tabet af den ene eller anden grund alligevel ikke dækkes af advokatens ansvarsforsikring, har du som sidste mulighed at søge om erstatning fra Advokatsamfunds Erstatningsfond. Erstatningsfonden yder dog erstatning ”efter et frit skøn”. Dvs. du har ikke noget retskrav på, at fonden betaler erstatning.

 

Garantiordning – misbrug af betroede midler

Alle advokater har også pligt til at være med i en særlig garantiordning.

Denne garantiordning betyder, at hvis din advokat eller en anden som er ansat af advokaten uretmæssigt bruger nogle penge, som du har betroet ham eller hende som en del af rådgivningen, kan du få hel eller delvis erstatning fra garantiordningen.

Hvis advokatens garantiordning ikke dækker dit tab, har du også her mulighed for at søge om erstatning hos Erstatningsfonden. Fonden forlanger ofte, at det er konstateret, at advokaten ikke selv kan betale typisk ved at advokaten erklæres konkurs. Udgifterne til sådanne retsskridt vil ofte også blive erstattet af fonden.

 

Sådan søger du Advokatsamfundets erstatningsfond

Hvis du skal søge om erstatning fra erstatningsfonden, skal du gå via Advokatsamfundet. Du kan læse mere processen og downloade et anmeldelsesskema her.  

Nyheder

KURSER

Benedikte Havskov Hansen
Benedikte Havskov Hansen | Vicedirektør | 33 43 70 12 | bhh@danskeadvokater.dk


Kontakt

Benedikte er Danske Advokaters vicedirektør for afdelingen Policy & viden.

Læs mere…

33 43 70 12