Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Compliancedag 2024

Compliancedag 2024
Heldagskonference den 16. april 2024 hos Danske Advokater
OBS! Datoen er flyttet fra 1.11.23 til 16.04.24, så alle indlægsholdere kan deltage.

Kun for medlemmer - pris kr. 1.995,- ekskl. moms

Vi gentager sidste års succes og afholder en heldagskonference med emnet compliance. 
 

Program:

08:30 – 09:00
Tjek ind og morgenmad

 

09:00
Velkommen v/Steen Hermansen, digitaliseringschef hos Danske Advokater
Emnerne, vi kigger på i år, er inden for GDPR, hvidvask, it-sikkerhed og trusselsbilledet mod advokatbranchener. Alle er relevante for både store og små advokatvirksomheder.

Programmet er under udarbejdelse og kommer til at bestå af 6-7 indlæg. Siden bliver løbende opdateret. Følgende er nu på plads:

Den menneskelige faktor; en sikkerhedsrisiko – og løsningen på den
v/Nick Aagaard, sikkerhedsrådgiver hos PET

Vigtigheden i beskyttelse af din virksomhed og organisation i forbindelse med ansættelse af medarbejdere og under og efter ansættelsen ud fra en tilgang om, at medarbejderne er helt og aldeles centrale, når det kommer til ønsket om at beskytte viden. Nick vil gennemgå mitigerende tiltag og anbefalinger til at imødegå truslen fra insidere.

 

Aktuelle GDPR-afgørelsers betydning for os
v/Karsten Holt, advokat og partner hos Advodan Holbæk samt formand for fagudvalget for databeskyttelse

Karsten Holt ser på udvalgte afgørelser fra Datatilsynets praksis det seneste år, som vedrører eller får betydning for advokaters håndtering af klient- og sagsoplysninger, herunder brug af cloudtjenester med tredjelandsoverførsler.

 

Danske Advokaters vejledninger om hvidvaskreglerne
v/Charlotte Stoltenberg, Chief Compliance Officer hos Lund Elmer Sandager og Kristine Sorken, indehaver af Lex-Ally Advokatkontor. Begge er medlemmer af Danske Advokaters Hvidvaskarbejdsgruppe

Charlotte og Kristine tager os igennem formål og opbygning i de to vejledninger om hvidvaskreglerne, Danske Advokater har udgivet. Vi ser på den praktiske anvendelse af hvidvaskvejledningen, der omhandler gennemførsel af kundekendskabsprocedure og det nyeste skud på stammen om udarbejdelse af § 7 risikovurdering.  

 

16:35 – 16:45
Opsummering og afslutning v/Steen Hermansen, digitaliseringschef hos Danske Advokater

 

16:45 – 18:00
Netværksbuffet og vidensdeling med andre deltagere

 

Konferencen er kun for advokater og ansatte i virksomheder, der er medlemmer af Danske Advokater, eller personer, der har et servicemedlemskab. Pris kr. 1.995,- ekskl. moms.

 

Nyheder

KURSER

Steen Hermansen
Steen Hermansen | Digitaliseringschef | 33 43 70 21 | she@danskeadvokater.dk


Kontakt

Steen rådgiver medlemsvirksomheder i køb af it, har kendskab til leverandørerne af it-systemer og er i tæt dialog med domstolene ved udrulning af nye digitaliseringsprojekter.


Han er vores spidskompetence vedrørende it-relaterede emner som den digitale retsproces, digital tinglysning, sikker mail med retterne, ejendomsdatarapporter, cloud computing m.m.


Steen afholder løbende undervisning inden for it-relaterede emner.

Læs mere…

33 43 70 21

Kursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00