Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

DALILA GF 2022

Herved indkaldelse til ordinær generalforsamling i Danish Life Science Law Association (DALILA). Generalforsamlingen finder sted

 

d. 20. maj 2022 kl. 09 – 11:30
Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 Kbh. Ø.
 

 

Program for dagen:

Kl. 09.00-09.30: Ordinær generalforsamling

Kl. 09.30-10:15: Overblik over gældende sanktioner og eksportkontrolregler

Peter Bay Kirkegaard, Seniorchefkonsulent, Global Handel og Investeringer, Dansk Industri

Kl. 10:15-10.45: Pause og networking

Kl. 10.45-11:30: Sanktioner og eksportkontrol for medicovirksomheder

v/Casper Venbjerg Hansen, Chief Risk & Compliance Officer, Ambu

 

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen holdes fra kl. 09 – 09:30 med dagsorden i henhold til vedtægterne. Dagsorden er som følger:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Forelæggelse samt godkendelse af regnskab. (link)
  4. Forelæggelse af forslag til budget (link) og godkendelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  6. Valg af revisor.
  7. Indkomne forslag.
  8. Eventuelt

Nyheder

KURSER

Forening Danske Advokater
Foreningsadministration | 33 43 70 00 | forening@danskeadvokater.dk


Kontakt

Hvis du har praktiske spørgsmål til et foreningsarrangement, er du meget velkommen til at kontakte koordinationscenteret.

Læs mere…

33 43 70 00