Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Danske IT-advokater

Om foreningen
Danske IT-advokater er en forening af advokater, der beskæftiger sig med rådgivning om informationsteknologi.
 

Foreningen henvender sig til rådgivere inden for informationsteknologi i bred forstand, herunder blandt andet rådgivere om telekommunikation, IT- anskaffelsesaftaler og IT-driftsaftaler, persondatabeskyttelse, domænenavne samt markedsføring og handel på internettet.


Foreningens formål er at styrke advokatstanden i rådgivningen om IT-forhold og markedsføre advokatstanden som rådgivere ved indgåelse af IT-kontrakter og andre IT-retlige forhold. Foreningens formål er desuden at virke som talerør for advokatstanden i den samfundsmæssige debat om IT-udviklingen i Danmark.


Kontingent for certificerede medlemmer er: 8.200 kr. pr. person og 32.800 kr. for et firmaabonnement ekskl. moms.
 

Sekretariat
Vesterbrogade 32
1620 København V.
Tlf. 33 43 70 00
dlo@danskeadvokater.dk 

Læs mere om tilmelding på www.itadvokater.dk under fanen forening.

Nyheder

KURSER

Danielle Løw
Danielle Løw | Juridisk konsulent | 33 43 70 06 | dlo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danielle er juridisk konsulent for Procedureadvokater, Danske IT-advokater, Danske Inkassoadvokater og Forening for Erstatnings- og Forsikringsret. 

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. 

Læs mere…

33 43 70 06