Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Fremtidsscenarier

Læs rapporten her (kun for medlemmer)


Fremtidsscenarier for advokatbranchen peger på store forandringer

Gennem et år har vi samarbejdet med Instituttet for Fremtidsforskning og medlemmer for at komme med et bud på, hvordan fremtidens marked for juridiske ydelser ser ud. Som medlem kan du her læse om tre mulige fremtidsscenarier, og vi giver en beskrivelse af, hvordan megatrends og underliggende tendenser i branchen vil påvirke jeres fremtid blandt andet gennem brug af en ”step” analyse. Scenarierne er et uundværligt værktøj, når ledelsen i advokatvirksomheder skab arbejde visionært og strategisk.

 

Der er hård konkurrence på markedet for juridisk rådgivning, og særligt de små og mellemstore advokatvirksomheder slås for at fastholde deres position. De mindre advokatvirksomheder med under 10 mio. kr. i omsætning stod i 2000 for 47 pct. af advokatbranchens omsætning. I 2016 var dette tal faldet til 26 pct. Selv om man sagtens kan drive en rentabel forretning i en mindre advokatvirksomhed, er det dog oftest her, vi hører bekymringer for fremtiden.

 

At omstille virksomheden til fremtidens udfordringer kan dog være svært, når man ikke ved, hvad fremtiden vil byde på. Danske Advokater har derfor bedt Fremforsk, Center for fremtidsforskning om at kigge i krystalkuglen og give deres bud på mulige scenarier for fremtidens advokatbranche.

 

Vi håber, at en beskrivelse af de mulige fremtidsscenarier kan fungere som inspiration og grundlag for interne diskussioner om, hvordan man kan positionere sin virksomhed i et marked under hastig forandring.

Hvis du er medlem af Danske Advokater, kan du læse den fulde rapport her.

 

Artikel fra Dreyers Fond: Fremtidsscenarier – en advokatverden under forandring

Dreyers Fond har skrevet en spændende artikel om de tre meget forskellige fremtidsscenarier for advokatfirmaer. Du kan læse interview med advokat Nicolai Brommann Carøe, der er administrerende partner i Advokatgruppen og formand for advokatforeningen i Horsens, der har fået Danske Advokater til at komme og afholde en workshop for deres medlemmer om fremtidsscenarier.

 

Desuden fortæller Casper Grønnegaard, der er partner hos Klar Advokater og formand for brancheudviklingsudvalget i Danske Advokater om den rapport om fremtidsscenarier, som vores brancheudviklingsudvalg har fået udarbejdet.

Læs mere

 

Artikel fra Dreyers Fond: Tre mulige veje ind til fremtidens advokatbranche

Ingen kan se ind i fremtiden. Men i Danske Advokater har vi nu alligevel fået udarbejdet en spændende rapport hos Fremforsk, Center for fremtidsforskning. Rapporten skitserer tre forskellige fremtidsscenarier for advokatbranchen. Med baggrund i rapporten afholder Danske Advokater workshops med fremtidsscenarier på programmet, og senest var det hos Aumento Advokatfirma, at der blev sat gang i debatten.

Læs mere

 

Artikel fra Dreyers Fond: Brancherapport: Hvordan ser fremtidens advokat ud?

Ligesom mange andre brancher går advokatbranchen en fremtid i møde, der i høj grad byder på forandringer. Men i hvilken retning vil branchen bevæge sig? Hård konkurrence, samfundssind eller den usikre verden - eller en kombination? Og hvilken rolle får legaltech? Netop disse spørgsmål sætter vi lige nu fokus på i en række workshops over hele landet, der særligt henvender sig til små og mellemstore advokatfirmaer.

Læs mere

 

Dit firma har også mulighed for at få besøg af Danske Advokater og opleve et spændende oplæg om fremtidsscenarier, honoreringsguide, legaltech eller omdømme og presse.

Læs mere her

 

Hvis I vil arbejde videre med fremtidsscenarierne i jeres lokale advokatforening, så læs om vores workshop her.

 

 

Nyheder

KURSER

David Hedegaard Meyer
David Hedegaard Meyer | Chefanalytiker | 33 43 70 16 | dhm@danskeadvokater.dk


Kontakt

David er ansvarlig for Danske Advokaters analysearbejde og udarbejder løbende en lang række forskellige statistikker, som fx Advokatbranchen i tal, lønstatistik og konjunkturbarometer. 

 

Han er tovholder på Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg. 

Læs mere…

33 43 70 16