Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Medlemsundersøgelse

Medlemsundersøgelse 2022

Danske Advokater vil gerne takke for, at så mange har taget sig tid til at besvare medlemsundersøgelsen og dermed hjulpet os til at kunne yde endnu bedre service i fremtiden. Resultaterne viser, at der stadig er stor tilfredshed med Danske Advokaters arbejde. Faktisk er tilfredsheden stor set uændret sammenlignet med undersøgelsen i 2020, hvor resultaterne også lå i den pæne ende. Undersøgelsen viser også, at de mindre og mellemstore virksomheder generelt er mere positive i deres vurdering af Danske Advokater. Bliv klogere på dette og meget mere, når du læser denne seneste udgave af medlemsundersøgelsen.

Du kan se den fulde rapport her - kun for medlemmer

 

Medlemsundersøgelse 2020

Medlemmerne af Danske Advokater er generelt godt tilfredse. Det viser en ny medlemsundersøgelse, der bygger på 1.167 respondenter fra medlemsvirksomhederne. Vi takker for de mange gode input. Disse vil indgå i den nye bestyrelses arbejde.

Du kan se den fulde rapport her - kun for medlemmer

 

Medlemsundersøgelse 2018

Resultaterne af denne er nu klar og viser en generel tilfredshed med Danske Advokaters arbejde. Målt på overordnede parametre som tilfredshed med medlemskab, branchepolitisk arbejde, medlemsservices og kommunikation samt kursusudbud, vurderes Danske Advokater til ca. 5,5 på en 7-pointskala. Tak til alle, der tog sig tid til at besvare spørgsmålene. Og tak for de mange gode input, som vi arbejder videre med i sekretariatet.

Du kan se den fulde rapport her - kun for medlemmer

Nyheder

KURSER

David Hedegaard Meyer
David Hedegaard Meyer | Chefanalytiker | 33 43 70 16 | dhm@danskeadvokater.dk


Kontakt

David er ansvarlig for Danske Advokaters analysearbejde og udarbejder løbende en lang række forskellige statistikker, som fx Advokatbranchen i tal, lønstatistik og konjunkturbarometer. 

 

Han er tovholder på Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg. 

Læs mere…

33 43 70 16