Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Når du deltager i et arrangement eller kursus

Formål

Når du deltager i et arrangement hos Danske Advokater behandler vi personoplysninger om dig med det formål at afvikle arrangementet, holde kontakt med dig før, under og efter arrangementet, og med det formål at kommunikere om arrangementer. Arrangementer kan f.eks. være konferencer, kurser, webinarer, netværksmøder eller medlemsmøder, og kan være med fysisk eller online deltagelse.

 

Registrerede oplysninger

Til brug for gennemførelsen af et arrangement eller et kursus behandler vi oplysninger om dig, herunder oplysninger om dit navn, din adresse, dit telefonnummer, din e-mailadresse, din stilling, kontaktoplysninger på det firma, du arbejder i, oplysninger om selve arrangementet/kurset samt din eventuelle ledsager.

 

Under arrangementer vil vi kunne tage situationsbilleder og videooptagelser til brug for vores kommunikation om arrangementet, og disse vil ud fra en konkret vurdering kunne blive offentliggjort på LinkedIn eller danskeadvokater.dk.

 

Retligt grundlag

Det retlige grundlag for behandlingen er kontraktligt, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra b, hvis du selv er part til aftalen, da oplysningerne er nødvendige for at opfylde en aftale med dig. Behandlingen kan også finde sted på grundlag af GDPR artikel 6, stk. 1, litra f, hvor den legitime interesse er at afvikle og kommunikere om arrangementer.

 

Modtagere

Oplysninger om deltagere i et arrangement eller kursus deles med de øvrige deltagere – herunder oplægsholdere – i form af deltagerlister, synlighed i online mødeplatform og lignende. Hvis arrangementet afholdes uden for Valencia og/eller i samarbejde med andre arrangører, deler vi dine oplysninger med konferencested/hotel og medarrangører. Vi kan dele dine oplysninger med f.eks. tekniske leverandører, og for online arrangementer deler vi også dine oplysninger med den tekniske samarbejdspartner for den online mødeplatform.

 

Opbevaring

Danske Advokater opbevarer dine oplysninger, så længe der er en aktiv relation mellem dig og Danske Advokater. Kursushistorik for alle kurser i Danske Advokaters og eventuelle specialforeninger regi gemmes dog for de seneste 10 år (løbende år + ni år bagud). Denne historik opretholdes i den enkelte deltagers interesse, idet den gør det nemmere at opfylde indberetningspligten over for Advokatsamfundet.

Nyheder

KURSER

Ulrikke W. Krogbeck
Ulrikke W. Krogbeck | Vicedirektør for medlemsservice og brancheudvikling | uwk@danskeadvokater.dk


Kontakt

Ulrikkes overordnede opgave er at få engagerede medlemmer og skabe værdi af medlemskabet af Danske Advokater.


Sammen med sin afdeling skal hun finde ud af, hvad medlemmer og kunder vil have, og hvordan Danske Advokater kan udvikle branchen sammen med dem. 

Læs mere…

33 43 70 13