Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Virksomhedsarketyper

Sammenlign din virksomheds nøgletal med en tilsvarende virksomhed.

Læs om arketyperne her (kun for medlemmer)

I denne selvstændige analyse beskrives arketyperne ”mindre provinskontor” og ”mellemstort københavnerkontor” i advokatbranchen. Fokus er på medarbejdersammensætning, produktive medarbejdere, lønsum, omsætning samt resultat før renter og før skat.

Målet er at give medlemsvirksomheder et overblik samt en mulighed for at sammenligne egne nøgletal med nedenstående. Datagrundlaget er skabt på baggrund af forretningsydelsen ”Benchmark Management” og kan derfor betragtes som et ”spin off-produkt”, som kun er tilgængelig for medlemmer af Danske Advokater.

Netop Benchmark Management giver muligheden for at sammenligne egen virksomheds nøgletal med tilsvarende advokatvirksomheder. Således får man en unik dokumenteret rapport, hvor der bliver sat kroner og ører på bundlinje potentialet. Rapporten indeholder væsentlig flere parametre og nøgletal end denne analyse om arketyper.
 

Nyheder

KURSER

David Hedegaard Meyer
David Hedegaard Meyer | Chefanalytiker | 33 43 70 16 | dhm@danskeadvokater.dk


Kontakt

David er ansvarlig for Danske Advokaters analysearbejde og udarbejder løbende en lang række forskellige statistikker, som fx Advokatbranchen i tal, lønstatistik og konjunkturbarometer. 

 

Han er tovholder på Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg. 

Læs mere…

33 43 70 16