Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Danske Advokaters Konkurrenceretskonference

Danske Advokaters
Konkurrenceretskonference 2024

Nye beføjelser i konkurrencesager

28. maj 2024
Danske Advokater, Vesterbrogade 32, 1620 København V
 

Danske Advokaters Konkurrenceretskonference er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet til 7 kursuspoint. 


 

Kom med til en spændende konference, som byder på en række interessante indlæg. Du kan bl.a. se frem til en opdatering fra Konkurrence- og forbrugerstyrelsen på det seneste års praksis, og så kommer vi til at gå i dybden med de nye beføjelser, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen står til at få i forbindelse med det nye forslag om ændring af konkurrenceloven.

Vi kommer således omkring emnerne:

  • anmeldelsespligt for fusioner, der ligger under tærskelværdierne
  • indførelsen af et markedsefterforskningsværktøj og tilhørende mulighed for adfærdsmæssige påbud i forlængelse af det, selvom der ikke fastslås en overtrædelse af konkurrenceloven 
  • de nye principper for beregning af bødeniveau for civile bøder.

Emnerne vil blive belyst ved indlæg fra og i dialog med Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, konkurrenceretsadvokater og øvrige konferencedeltagere.


Pris for deltagelse:
Medlemspris: 4250 kr. ekskl. moms.

Standardpris: 5250 kr. ekskl. moms.

 

Dagens program:

09:00 - 09:05 Velkomst
 
09:05 - 10:45 Årets vigtigste afgørelser 
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens gennemgang af seneste års nationale praksis v/ kontorchef Jens Gormsen og kontorchef Michael Høg Riis, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
 
10.45 - 11.00 Pause
 
11:15 – 12:00 De nye beføjelser
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen beskriver de nye beføjelser, og hvordan man har tænkt sig at udmønte dem v/ vicedirektør Tine Rønde og kontorchef Katrine Lapp, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
 
12:00- 12:45 Frokost
 
12:45 - 13:30 Anmeldelsespligt for fusioner under tærskelværdierne jf. lovforslagsudkastets § 1, nr. 6 og 7 (konkurrencelovens § 12, stk. 5 og § 12 b, stk. 1)
Den nye beføjelse set fra advokatperspektiv v/ advokat Martin André Dittmer, Gorrissen Federspiel  
 
13:35 – 14:20 Indførelse af markedsefterforskningsværktøj og adfærdsmæssige påbud jf. lovforslagsudkastets § 1, nr. 8 (konkurrencelovens § 15 f)
Den nye beføjelse set fra advokatperspektiv v/ advokat Morten Kofmann, Kromann Reumert
 
14:20 – 14:30 Pause
 
14:30 – 15:15 Ny beregning af de civile bøder jf. lovforslagsudkastets § 1, nr. 21 (konkurrencelovens § 23 b, stk. 6)
Den nye beføjelse set fra advokatperspektiv v/ advokat Daniel Barry, Plesner
 
15:20 – 15:50 Paneldebat v/ oplægsholdere fra dagens konference
De største retssikkerhedsbetænkeligheder og hensynene bag.
Facilitator: Martin André Dittmer 

 
15:50 - 16:00 Afrunding


TILMELD DIG HER

 

Undervisere:

Martin André Dittmer
Martin André Dittmer er managing partner og leder af EU- & Konkurrenceret hos Gorrissen Federspiel. Han har omfattende praktisk erfaring med og ekspertise i EU-ret, herunder konkurrenceret og udbudsret. Inden for konkurrenceretten beskæftiger Martin sig med fusionsanmeldelser til Kommissionen og de danske konkurrencemyndigheder, rådgivning af klienter om horisontale og vertikale aftaler under artikel 101 (herunder karteller), misbrugssager efter artikel 102, og alle typer problemstillinger inden for dansk konkurrenceret.
   
Tine Rønde
Tine Rønde er vicedirektør/chefjurist i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Hun er ansvarlig for konkurrenceområdet, forbrugerområdet og offentlig konkurrence. Som forhenværende kontorchef i Center for Konkurrencejura, Efterforskning og Proces var hun ansvarlig for blandet andet lovarbejdet på konkurrenceområdet og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens deltagelse i internationale fora, og har derfor indgående kendskab til konkurrenceforhold.
   
Katrine Lapp
Katrine Lapp er kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens center for Konkurrenceret, Efterforskning og Proces, som bl.a. giver juridiske sparring i styrelsens konkurrencesager, udgiver vejledninger om konkurrencereglerne og fører ankesager. Katrine har en baggrund som advokat, og har bl.a. arbejdet hos Advokatfirmaet Nielsen Nørager været in-house advokat i PostNord
   
Michael Høg Riis
Michael Høg Riis er kontorchef i  Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
   
   

TILMELD DIG HER

Nyheder

KURSER

Kursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00