Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser
uddannelse

Anskaffelse og brug af kunstig intelligens - grundforløb

Uddybende beskrivelse af den faglige del, det korte uddannelsesforløb tager afsæt i og bygger videre på, samt uddannelsens læringsmæssige mål:

 

Modul 1

Anskaffelse og brug af kunstig intelligens

Grundforløb

(27. september 2023, 7 lektioner/kursuspoint)

 

Du bliver introduceret til, hvad man forstår ved kunstig intelligens både teknisk og juridisk.

 

Hvad er kunstig intelligens (AI), og hvordan bruges det i praksis?

Alt efter hvordan man definerer begrebet, har kunstig intelligens eksisteret i årtier, men det er først i nyere tid, at teknologien har nået en sådan modenhed og udbredelse, at det er blevet en integreret del af vores hverdag, fx i form af: søgeresultater og reklamer på online platforme og medier, billed- og ansigtsgenkendelse, beslutningsstøtte, selvkørende biler og robotter. Inden for kort tid kan vi også forvente, at teknologien for alvor gør sit indtog i kontrakter, sagsbehandlingssystemer mv.

 

Der findes ingen kunstig intelligens uden store mængder data – det er netop dataene, som gør algoritmerne intelligente, og de fleste AI-systemer generer også selv store mængder nye data. Vi ser derfor også nærmere på, hvor data kommer fra, og hvordan man arbejder med dem i praksis.

 

De juridiske rammer for data og kunstig intelligens

I takt med at intelligente løsninger introduceres i flere og flere dele af vores samfund, opstår der nye juridiske spørgsmål, bl.a. fordi lovgivningen på langt de fleste områder slet ikke tager højde for de særlige egenskaber ved kunstig intelligens. Allerede i dag har vi set disse udfordringer på retsområder såsom forvaltningsret, databeskyttelsesret (GDPR), immaterialret, medieret og menneskerettigheder.

 

Hertil kommer, at der både på internationalt og på EU-plan er nye regler på vej igennem det politiske system, som i fremtiden kommer til at sætte nye rammer og begrænsninger på behandling af store mængder data og intelligente systemer.

 

Kontraktmæssige overvejelser ved anskaffelse af kunstig intelligens

Vi ser på, hvilke overvejelser af praktisk og juridisk karakter man skal gøre sig, inden man anskaffer et it-system, der gør brug af kunstig intelligens. Vi inddrager også de kommende regler fra EU omkring regulering af kunstig intelligens.

 

Ofte er brugen af kunstig intelligens forbundet med behandling af personoplysninger, hvilket gør, at man som bruger af kunstig intelligens skal gøre sig en lang række overvejelser, inden man tager den kunstige intelligens i brug.

 

Du får derfor også en overordnet introduktion til de persondataretlige overvejelser, man skal gøre sig, herunder hvilken dokumentation man skal lave, før man går i gang med at anskaffe sig kunstig intelligens.

 

Få indsigt i, hvilke særlige krav man skal stille til drift og vedligehold af særligt den kunstige intelligens, når man er kommet i drift.  Vi ser på kravene til udvikling af den kunstige intelligens, fejlrettelse, opfyldelse af lovkrav mm.

 

Sidst men ikke mindst vil vi også give en kort introduktion til de overvejelser, man bør gøre sig i relation til regulering af ansvar og rettigheder.

 

Klik her for at komme tilbage til tilmeldingssiden, hvor du kan tilmelde dig begge moduler  

 

Nyheder

KURSER

Kursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00