Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Danish Life Science Law Association - Dalila

Om foreningen
Danish Life Science Law Association (DALILA) er en forening for Life Science jura i Danmark.


Foreningen har til formål gennem offentlige debatarrangementer at fremme kendskabet til sektoren og dens særlige regulatoriske vilkår. Samtidig ønsker foreningens medlemmer – der tæller såvel industrien som dens rådgivere – et upolitisk forum, der kan medvirke til at sikre en høj faglig standard og et øget samarbejde mellem industrien og dens rådgivere for at sikre de bedst mulige vilkår for Life Science virksomheder i Danmark.


Ved Life Science industrien forstås her virksomheder og institutioner, der udvikler, fremstiller eller markedsfører lægemidler, bioteknologiske produkter, medicinsk udstyr, fødevarer eller kemiske produkter, herunder kosmetik, samt tjenesteydelser i tilknytning til sådanne produkter.


Foreningen optager medlemmer, der interesserer sig for juridiske forhold inden for Life Science industrien i Danmark

 

Medlemskab
Som medlem af foreningen kan du deltage i arrangementer, hvor du får mulighed for at møde en masse kollegaer fra juraens Life Science verden.
Medlemskab er åben for alle med interesse inden for juridiske emner relateret til Life Science industrien.


Et medlemskab er personligt og koster DKK 750 årligt ekskl. moms. Kontingentet opkræves for ét kalenderår ad gangen uanset indmeldelsestidspunktet.


Det er desuden muligt at blive sponsor af DALILA for at støtte op om foreningens aktiviteter. Dette sker ved oprettelse af en af nedenstående to typer sponsorater:


A. Guld Sponsorat – DKK 5.000 årligt ekskl. moms.


Sponsoratet indbefatter medlemskab for 1 person.
Sponsoren er berettiget til at få sit navn og logo printet på foreningens hjemmeside samt alt materiale der udleveres på foreningens arrangementer.


B. Premium Sponsorat – DKK 10.000 årligt ekskl. moms.


Sponsoratet indbefatter medlemskab for op til 5 personer.
Sponsoren er berettiget til at få sit navn og logo printet på foreningens hjemmeside samt alt materiale der udleveres på foreningens arrangementer.


Sekretariat
Vesterbrogade 32
1620 København V.
Tlf. 33 43 70 00
Fax 33 43 70 01
forening@danskeadvokater.dk


Du kan læse mere på foreningen og dens arbejde på www.dalila.dk
 

Ønsker du at blive medlem kan du tilmelde dig her.

 

Nyheder

KURSER

Helene Jensen
Helene Jensen | Arrangementskoordinator | 33 43 70 33 | hej@danskeadvokater.dk


Kontakt

Helene koordinerer kurser og foreningsarrangementer. Desuden er hun koordinator for Ansættelsesadvokater og Dalila.

Læs mere…

33 43 70 33