Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Danske Ejendomsadvokater


 

Om foreningen
Danske Ejendomsadvokater har ca. 200 medlemmer. Langt de fleste medlemmer er advokater, men foreningenen kan også optage personer med anden baggrund. Ikke-advokater skal være beskæftigede inden for faggruppens område og godkendes af bestyrelsen inden optagelse. Mange store investorer og projekteringsvirksomheder er repræsenteret i foreningen.
 

Foreningen er et godt forum for faglig opdatering og for at danne netværk blandt aktører på markedet for erhvervsejendomme.

Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Kontingentet er 2.100,- kr. ekskl. moms.

Danske Ejendomsadvokater
Vesterbrogade 32
1620 København V.

Tlf. 33 43 70 00
ale@danskeadvokater.dk
 

Meld dig ind her.

Nyheder

KURSER

Annette Lerche
Annette Lerche | Specialkonsulent | 33 43 70 07 | ale@danskeadvokater.dk


Kontakt

Annette er specialkonsulent for Danske BOLIGadvokater, Danske Ejendomsadvokater, Foreningen af Advokater med Ejendomsadministration, Danske Miljøadvokater, Danske Landbrugsadvokater, Danske INKASSOadvokater samt Danske Advokaters Fagudvalg for fast ejendom

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv.

Læs mere…

33 43 70 07