Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Danske Landbrugsadvokater

Om foreningen
Danske Landbrugsadvokater har eksisteret siden 1982.


Foreningen består af advokater, der interesserer sig for og beskæftiger sig med jordbrugserhvervenes forhold. Det er foreningens mål at højne medlemmernes faglige niveau inden for landboret. Vi arrangerer aktiviteter, der hjælper medlemmerne i deres daglige arbejde, så deres sagsbehandling forløber hurtigt, rationelt og kompetent. Vi informerer vores medlemmer om lovinitiativer, administrative forskrifter og meget andet. 


Vil du være medlem, koster det pt. kr. 2.000 ekskl. moms på år. Tilmeld dig her


Advokatfuldmægtige i medlemsfirmaer kan indmeldes mod betaling af halvt kontingent dvs. kr. 1.000 ekskl. moms pr. år. Tilmeld dig her


Advokatsekretærer og sagsbehandler i medlemsfirmaer kan indmeldes i foreningens sekretærnetværk, hvilket er gratis. Tilmeld dig her 


Bemærk! Medlemsåret løber fra 1/7 – 30/6.


Sekretariat
Vesterbrogade 32
1620 København V.
Tlf. 33 43 70 00
ale@danskeadvokater.dk

Nyheder

KURSER

Annette Lerche
Annette Lerche | Specialkonsulent | 33 43 70 07 | ale@danskeadvokater.dk


Kontakt

Annette er specialkonsulent for Danske BOLIGadvokater, Danske Ejendomsadvokater, Foreningen af Advokater med Ejendomsadministration, Danske Miljøadvokater, Danske Landbrugsadvokater, Danske INKASSOadvokater samt Danske Advokaters Fagudvalg for fast ejendom

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv.

Læs mere…

33 43 70 07