Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Danske Miljøadvokater

Danske Miljøadvokaters formål er at højne medlemmernes faglige niveau inden for miljøret. Faggruppen er stiftet i 1995 og skiftede i 2006 navn fra Advokaternes Faggruppe for Miljøret til Danske Miljøadvokater.

Det forudsættes, at medlemmerne deltager aktivt i faoreningen ved at afgive erfaringsmateriale, deltage i kursusvirksomhed eller lignende.

Danske Miljøadvokater har hjemsted hos formanden for faggruppens bestyrelse, der skal være medlem af Advokatsamfundet.

Bestyrelsen indkalder foreningens medlemmer til et fællesmøde, der holdes hvert kalenderår inden 1. juni. Medlemsadministrationen, herunder indmeldelse og opkrævning af kontingent, varetages af Danske Advokater.

Medlemskab tegnes individuelt, og det årlige kontingent udgør 1.200 kr. ekskl. moms. Faggruppen tæller ca. 100 medlemmer.

Sekretariat
Vesterbrogade 32
1620 København V.
Tlf. 33 43 70 00
ale@danskeadvokater.dk

Meld dig ind her.
 

Nyheder

KURSER

Annette Lerche
Annette Lerche | Specialkonsulent | 33 43 70 07 | ale@danskeadvokater.dk


Kontakt

Annette er specialkonsulent for Danske BOLIGadvokater, Danske Ejendomsadvokater, Foreningen af Advokater med Ejendomsadministration, Danske Miljøadvokater, Danske Landbrugsadvokater, Danske INKASSOadvokater samt Danske Advokaters Fagudvalg for fast ejendom

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv.

Læs mere…

33 43 70 07