Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Direktørens blog

Her finder du kommentarer fra Danske Advokaters direktør, Paul Mollerup.


21-09-2021
Stress i branchen skal tages alvorligt

Fra tid til anden dukker der undersøgelser op, som beskæftiger sig med trivsel og stress bl.a. i advokatbranchen – nogle er mere nuancerede end andre, men der er ingen tvivl om, at det er et tema, som skal tages meget alvorligt, og det gør branchen også.

 

Allerede tilbage i 2016 satte Danske Advokater i samarbejde med Djøf Advokat fokus på stress, og der blev udarbejdet en rapport, film og mange gode råd, der blev drøftet på en stor konference. Det var et meget grundigt arbejde, og jeg kan kun opfordre til, at man genbesøger rapporten og de mange konstruktive indstillinger her, hvor man også kan se en film med stresseksperten Erik Bagger.

 

Advokatbranchen er særlig, fordi man som advokat altid skal være der for kunderne, når de har brug for en. Det skal man gøre sig klart, inden man går ind i branchen. På samme måde, som hvis man arbejder på et hospital, hvor det er et grundvilkår, at der er ”skæve arbejdstider”. Men når det så er sagt, er det lige så vigtigt, at der er stor ledelsesmæssig fokus på trivsel og work-life-balance.

 

Derfor er det også positivt, at der i branchen arbejdes med individuelle karrierespor, der ikke nødvendigvis er lyntoget til partnerskabet. I forskellige livsfaser kan der være brug for forskellige karrierespor og forskellige grader af fleksibilitet – eksempelvis når man har små børn. Der er ikke meget godt at sige om Corona, men der er ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Teknologien har givet og vist os muligheder for øget fleksibilitet i arbejdslivet, som vi skal udnytte og holde fast i, samtidig med at vi skal huske samværet på kontoret, der er helt afgørende for kulturen og læringen på en arbejdsplads.

 

Der sker heldigvis meget rundt omkring i branchen. For ikke lang tid siden besluttede Bruun & Hjejle, at man fremover vil sidestille kvindelige og mandlige medarbejdere og tilbyde fædre op til 24 ugers betalt barselsorlov, og sådan kunne jeg nævne mange eksempler, men det er også nødvendigt, for branchen lever af at kunne tiltrække og fastholde meget dygtige juridiske hjerner. Så både ud fra menneskelige og forretningsmæssige overvejelser er det helt nødvendigt, at branchen fastholder et stærkt fokus på trivsel og bekæmpelse af stress.


Paul Mollerup
Paul Mollerup | Adm. direktør | 33 43 70 10 | pmo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Paul er overordnet ansvarlig for den daglige drift af foreningen og bindeled til Danske Advokaters formand og bestyrelse. 

 

Paul har naturligt nok fokus på Danske Advokaters strategi, økonomi og ledelse. Derudover er han som adm. direktør involveret i en lang række af Danske Advokaters projekter og opgaver. 

 

Foreningens politiske interesser, kommunikation og forretningsudvikling fylder meget i Pauls dagligdag. 

Læs mere…

33 43 70 10