Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Direktørens blog

Her finder du kommentarer fra Danske Advokaters direktør, Paul Mollerup.


20-12-2021
Advokater forsvarer ikke gerninger – de forsvarer retsstaten

Alle har ret til et ordentlig forsvar, og en velfungerende retsstat kendetegnes ved, at også mennesker, vi ikke kan lide, får deres sag behandlet på en ordentlig og fair måde efter de regler, som politikerne nu engang har bestemt. Jeg siger det, fordi jeg fra tid til anden hører: Hvordan kan I forsvare de værste udskud, og hvorfor kæmper I så hårdt for nogle, der bestemt ikke er Guds bedste børn?

 

Her er det vigtigt at holde tungen lige i munden: Advokater forsvarer ikke kriminelle handlinger. Advokater forsvarer retsstatens principper. Det er jobbet. Det er rollen som våbendrager, hvor advokater kæmper for, at retssikkerheden og retsgarantierne gælder for alle. Jeg forstår sagtens den politiske følelse, man kan have. Min personlige respekt for kriminelle kan også ligge på et meget begrænset sted, men det er hverken træls eller emsigt, når en advokat passer sit arbejde. Det er faktisk en vigtig grundsten i vores demokratiske retsstat. Også derfor er det vigtigt, at advokater er uafhængige, så de kan udfordre staten og det politiske system på borgernes vegne uden frygt for repressalier.

 

Altid på klientens side

Advokater skal altid være på borgerens side. Derfor ser man ofte i totalitære samfund, at man forsøger at stække advokater. Vi skal prise os lykkelige for vores retsstat, og vi skal værne om den – også når vi har den naturlige menneskelige følelse, at vi ønsker kriminelle hen, hvor peberet gror, for den gode og sikre domstolsproces gør, at vi alle kan føle os trygge – netop fordi vi alle har rettigheder. Det er det bedste udgangspunkt for retfærdighed. De vestlige demokratier er bygget op på frihedsrettigheder, der forsvarer det enkelte menneske mod overgreb – både fra statens side og fra andre menneskers side. Alternativet er ikke rart – tænk bare på det gamle Østeuropa.

 

Man siger, at et godt velfærdssamfund kendes på, hvordan det behandler de svageste. Man kan sige, at en velfungerende retsstat kendes på, hvordan vi behandler dem, vi ikke kan fordrage. Tænk, hvis uskyldige blev frihedsberøvet eller fik knægtet deres rettigheder, fordi ”systemet” tog fejl, og ingen kunne gå op imod det på borgernes vegne. Den tanke er ikke til at bære.

 

Glædelig jul!

 

Med venlig hilsen

 

Paul Mollerup

Adm. direktør i Danske Advokater


Paul Mollerup
Paul Mollerup | Adm. direktør | 33 43 70 10 | pmo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Paul er overordnet ansvarlig for den daglige drift af foreningen og bindeled til Danske Advokaters formand og bestyrelse. 

 

Paul har naturligt nok fokus på Danske Advokaters strategi, økonomi og ledelse. Derudover er han som adm. direktør involveret i en lang række af Danske Advokaters projekter og opgaver. 

 

Foreningens politiske interesser, kommunikation og forretningsudvikling fylder meget i Pauls dagligdag. 

Læs mere…

33 43 70 10