Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Direktørens blog

Her finder du kommentarer fra Danske Advokaters direktør, Paul Mollerup.


07-03-2022
Ukraine: Alle bidrag tæller!

Filosoffen Edmund Burke sagde en gang, at: ”Det eneste nødvendige for at ondskaben kan sejre, er, at gode mennesker intet gør”. Det skal vi huske – særligt i disse tider, hvor en despot igen skaber krig. Efter murens fald håbede vi på, at rædslerne i Europa hørte historiebøgerne til. Det var desværre for optimistisk.

 

Nu står vi i en tragisk situation, hvor Ukraine og ukrainske flygtninge har brug for akut hjælp. Vi kan og skal hjælpe som branche med det, vi nu en gang kan.

 

Derfor har vi i Danske Advokater i samarbejde med Advokatsamfundet rakt ud til DRC Dansk Flygtningehjælp for at høre, hvordan vi bedst muligt kan hjælpe i en situation, hvor presset er stort. Konkret har vi aftalt med DRC Dansk Flygtningehjælp, at branchen stiller frivillig advokatbistand til rådighed for DRC Dansk Flygtningehjælps frivilligrådgivning, så de mange frivillige kan henvise de ukrainske flygtninge til sparring hos en advokat om de mere faglige juridiske spørgsmål. Der er naturligvis mange spørgsmål, når man kommer til Danmark som flygtning fra Ukraine, herunder fx om bolig og arbejde – ligesom herboende ukrainere er bekymrede for deres familiemedlemmer og usikre på, hvordan regler om f.eks. familiesammenføring, visum, visumfri indrejse og andre former for ophold fungerer.

 

Enhver fugl må synge med sit næb, og alle bidrag tæller med Edmund Burkes ord in mente. Vi kan hjælpe, og vi kan lindre en lille smule, og det skal vi forsøge at gøre bedst muligt.

 

Tak til alle, der bidrager på hver sin måde!

 

Med venlig hilsen

 

Jørgen Kjergaard Madsen, formand for Danske Advokater &

Paul Mollerup, adm. direktør i Danske Advokater

 


Paul Mollerup
Paul Mollerup | Adm. direktør | 33 43 70 10 | pmo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Paul er overordnet ansvarlig for den daglige drift af foreningen og bindeled til Danske Advokaters formand og bestyrelse. 

 

Paul har naturligt nok fokus på Danske Advokaters strategi, økonomi og ledelse. Derudover er han som adm. direktør involveret i en lang række af Danske Advokaters projekter og opgaver. 

 

Foreningens politiske interesser, kommunikation og forretningsudvikling fylder meget i Pauls dagligdag. 

Læs mere…

33 43 70 10