Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Direktørens blog

Her finder du kommentarer fra Danske Advokaters direktør, Paul Mollerup.


14-03-2023
Er finansielle supermarkeder det bedste for forbrugerne?

Jeg faldt forleden over, at Dansk Ejendomsmæglerforening er begyndt at udbyde juridiske kurser til deres medlemmer, fordi ”ejendomsmæglerne skal klædes på til at indtage nye arbejdsområder, der kan medvirke til at øge indtjeningen”. Er advokater altid de bedste til at udføre advokatarbejde, kan man med rette spørge? Det er jo op til kunderne at vurdere på et frit marked, men der er nogle helt afgørende forskelle på ejendomsmæglere og advokater, som man som forbruger bør holde sig for øje, når man skal stemme med fødderne på markedet.

 

Kun med en advokat er der garanti for, at vedkommende er uafhængig. De fleste ejendomsmæglerkæder er en del af de såkaldt finansielle supermarkeder, hvor mæglere, bankrådgivere, realkredit og forsikringsrådgivere alle er en del af den samme koncern, der har til opgave at sælge mest muligt til kunderne. Allerede der ryger uafhængigheden.

 

Advokater er underlagt de advokatetiske regler, der er en massiv beskyttelse af forbrugerne, og advokaten må under ingen omstændigheder have andre økonomiske interesser i en sag end kundens. Advokater er også underlagt strenge interessekonfliktregler, så forbrugerne kan være sikre på, at der ikke kommer falske lodder i vægtskålen. En ejendomsmægler må derimod gerne modtage provision for at ”krydssælge” alle mulige andre ydelser til kunden, når bare de husker at oplyse om det. Og hvem går op i det, når drømmeboligen skal sikres?  

 

Det tager 5 år at blive jurist, og derefter skal man tage en tre-årig uddannelse for at kunne kalde sig advokat. Vejen til at blive ejendomsmægler er – sagt med al respekt - noget kortere, og man bør spørge sig selv som forbruger, om man mon får den samme kvalitet i den juridiske rådgivning hos en mægler, der har taget et to-dages-kursus inden for fx ægtepager, samejeoverenskomst og testamenter?  

 

Fri konkurrence er sundt, og jeg hilser den velkommen. Spørgsmålet er bare, om ønsket om ”at øge indtjeningen” hos ejendomsmæglerne gavner forbrugerne? Jeg kan have min tvivl, men det må tiden vise. Læren fra finanskrisen var jo, at såkaldte bankrådgivere fra et finansielt supermarked ikke er rådgivere, men sælgere.

 

Advokater er den sidste uafhængige rådgivergruppe. Det værner vi om. Jeg frygter derfor ikke konkurrencen, for den giver mulighed for at oplyse forbrugerne om, hvad det helt særlige ved advokater er. Resten er op til markedet!

 


Paul Mollerup
Paul Mollerup | Adm. direktør | 33 43 70 10 | pmo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Paul er overordnet ansvarlig for den daglige drift af foreningen og bindeled til Danske Advokaters formand og bestyrelse. 

 

Paul har naturligt nok fokus på Danske Advokaters strategi, økonomi og ledelse. Derudover er han som adm. direktør involveret i en lang række af Danske Advokaters projekter og opgaver. 

 

Foreningens politiske interesser, kommunikation og forretningsudvikling fylder meget i Pauls dagligdag. 

Læs mere…

33 43 70 10