Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Høringssvar

Danske Advokater og vores fagudvalg tilfører det politiske system vigtige input – både som faglige eksperter og som praktikere.


Vælg årstal for visning af alle høringssvar i et bestemt år.


11-04-2022
Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om førelse af et register over pålagte konkurskarantæner

Danske Advokater takker for muligheden for at afgive høringssvar. Dette høringssvar er udarbejdet i samarbejde med Danske Advokaters fagudvalg for insolvensret (Danske Insolvensadvokater).

Overordnede bemærkninger

Efter gældende regler har Skatteforvaltningen adgang til konkurskarantæneregisteret i de skærpede konkurskarantæner omfattet af § 159, 2. pkt., hvor tidligere ledelse også får frakendt retten til at drive personligt dreven virksomhed med fuld hæftelse.

Med ændringen af bekendtgørelsen vil Skatteforvaltningen få mulighed for også at indhente oplysninger fra registeret i de almindelige konkurskarantæner efter § 159, 1. pkt., som er den almindelige ledelsesmæssige frakendelse.

Danske Advokater har ingen indvendinger mod de fremsatte ændringer.

Vi vil dog gerne benytte lejligheden til at opfordre til en endnu bredere adgang til konkurskarantæneregisteret. Registeret kunne gøres offentligt tilgængeligt eller i det mindste gøres tilgængelige i forbindelse med den hvidvasksøgning, som bankerne formodes at skulle foretage, hvis alle virksomheder får krav på en indlånskonto.

Afsluttende bemærkninger:

Vi står altid gerne til rådighed for uddybende spørgsmål eller dialog.

 

Med venlig hilsen

 

Charlotte Hvid Olavsgaard
Specialkonsulent
cho@danskeadvokater.dk


Nyheder

KURSER

Charlotte Hvid Olavsgaard
Charlotte Hvid Olavsgaard | Specialkonsulent | 33 43 70 09 | cho@danskeadvokater.dk


Kontakt

Charlotte er specialkonsulent for Danske Insolvensadvokater og Bestyrelsesadvokater samt for fagudvalgene ansættelsesret, bestyrelsesarbejde, databeskyttelse, hvidvask, insolvens,  databeskyttelse, selskabs- og finansieringsret og strafferet og straffeproces. Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv.

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. 

Læs mere…

33 43 70 09