Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Høringssvar

Danske Advokater og vores fagudvalg tilfører det politiske system vigtige input – både som faglige eksperter og som praktikere.


Vælg årstal for visning af alle høringssvar i et bestemt år.


19-08-2022
Høringssvar vedr. forslag til bekendtgørelse om autoriserede standardblanketter for lejeaftaler

Danske Advokater takker for muligheden for at afgive høringssvar.

 

Dette høringssvar er udarbejdet i samarbejde med Danske Advokaters fagudvalg for hhv. Bolig og Erhvervsejendomme og entreprise.

 

Danske Advokater finder anledning til at bemærke, at det forhold, at de gamle blanketter må anvendes i en overgangsperiode frem til 1. januar 2023, må forventes at kunne medføre udfordringer i praksis, idet brugerne af den gamle formular skal være opmærksomme på, at den ny lovs krav til formalia, f.eks. henvisning til at lejen fastsættes efter det lejedes værdi, må medføre, at henvisninger sker til paragrafnumrene i den ny lov. Der vil derfor være behov for opklarende bemærkninger herom i lejeaftalens individuelle tekst, idet blankettens standard henviser til de tidligere gældende paragrafnumre.

 

Der er også forskelle på den gamle og nye lejelov, f. eks. vedr. udlejers mulighed for at opsige lejekontrakten, skærpede krav til gennemgribende forbedrede lejemål, vedligeholdelsesbegrebet og rækkevidden heraf samt nye krav til varsling af forbedringer i lejemålet.

 

Det må forventes at give store udfordringer i praksis med at forstå det i forvejen komplicerede regelgrundlag for navnlig lejere og mindre erfarne udlejere, når der i den 4 måneders overgangsperiode anvendes de gamle blanketter. Dette gælder ikke mindst de regler, som nu er gjort præceptive, modsat tidligere.

 

Danske Advokater vil dermed opfordre til en afklaring af, hvordan det bedst muligt synliggøres for de involverede parter, at den gamle blanket er underlagt den nye lov. Man kunne meget vel forledes til at tro, at den gamle lov tillige vil være gældende i overgangsperioden. 

 

Afsluttende bemærkninger:

Danske Advokater står gerne til rådighed for uddybende spørgsmål eller dialog.

 

Med venlig hilsen

Danske Advokater
Annette Lerche
Specialkonsulent
ale@danskeadvokater.dk


Nyheder

KURSER

Annette Lerche
Annette Lerche | Specialkonsulent | 33 43 70 07 | ale@danskeadvokater.dk


Kontakt

Annette er specialkonsulent for Danske BOLIGadvokater, Danske Ejendomsadvokater, Foreningen af Advokater med Ejendomsadministration, Danske Miljøadvokater, Danske Landbrugsadvokater, Danske INKASSOadvokater samt Danske Advokaters Fagudvalg for fast ejendom

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv.

Læs mere…

33 43 70 07