Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Høringssvar

Danske Advokater og vores fagudvalg tilfører det politiske system vigtige input – både som faglige eksperter og som praktikere.


Vælg årstal for visning af alle høringssvar i et bestemt år.


15-11-2022
Høringssvar til høring over udkast til styresignal – Aktionærlån – Kreditorskifte fra datterselskab til moderselskab – Praksisændring – Genoptagelse

Indledningsvis skal vi beklage vores sene besvarelse af høringen.

 

Skattestyrelsen har 30. september 2022 sendt udkast til styresignal - Aktionærlån – Kreditorskifte fra datterselskab til moderselskab – Praksisændring – Genoptagelse i høring.

 

Danske Advokater takker for muligheden for at afgive høringssvar. Udkastet til styresignalet har været behandlet i Danmarks Skatteadvokaters bestyrelse, der fungerer som Danske Advokaters skattefagudvalg.

 

Danske Advokater har følgende bemærkninger

I udkast til styresignal pkt. 5 er ny praksis beskrevet som følgende:

 

”Af den nye praksis fremgår således, at der ikke skal ske beskatning af aktionærlån, der allerede er omfattet af ligningslovens § 16 E, i forbindelse med at der sker kreditorskifte fra kapitalejerens selskabs datterselskab til kapitalejerens selskab.”

 

Det er Danske Advokaters opfattelse, at der ikke synes at være grundlag for en indskrænkende fortolkning af den sag, der giver grundlag for praksis ændring.

 

Beskrivelsen af ny praksis er således for snæver. Det burde være beskrevet generelt sådan, at ethvert kreditorskifte af fordringen fra det selskab hvor beskatningen er sket ikke udløser ny beskatning. Med andre ord burde man også kunne overdrage en beskattet fordring fra et datterselskab til et søsterselskab uden den beskattede fordring mister karakter. Det vil fortsat være en beskattet fordring.

 

Afsluttende bemærkninger

Danske advokater takker for muligheden for at afgive høringssvar. Vi står altid gerne til rådighed for uddybende spørgsmål eller dialog.

 

Med venlig hilsen

 

Susanne Bager 
Juridisk konsulent
Danske Advokater 
sub@danskeadvokater.dk     

 

Bent Ramskov                          
Advokat, partner 
Medlem af bestyrelsen


Nyheder

KURSER

Susanne Bager
Susanne Bager | Juridisk konsulent | 33 43 70 08 | sub@danskeadvokater.dk


Kontakt

Susanne er juridisk konsulent for Danmarks Skatteadvokater og fagudvalget for skatteret.

Hun deltager i juridiske og fagpolitiske initiativer.

Læs mere…

33 43 70 08