Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Kursusbeskrivelse

Facebook LinkedIn Twitter Gem i din kalender 2024-12-10 09:30:00 2024-12-10 16:30:00 Europe/Copenhagen Forældelse i personskadesager (ej tilmeldt) Forældelse i personskadesager, Tilmeld på: https://danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductId=PROD3154 Djøf Møde & Event - Nørre Voldgade 106, 1358 København K Udskriv

Forældelse i personskadesager

Bliv sikker, når du håndterer spørgsmål om og problemer med forældelsesreglerne på det personskaderetlige område.


Udbytte: På kurset får du overblik over det relevante lovgrundlag og de væsentligste særregler, et brushup på den seneste retspraksis, viden og metoder til at undgå, at der indtræder forældelse i sagen, hvor du rådgiver skadelidte og indsigt til at vurdere, om et synspunkt om indtrådt forældelse kan og bør gøres gældende, når du rådgiver skadevolder eller træffer myndighedsafgørelser.


Kursusbeskrivelse

Kurset giver dig en gennemgang af reglerne i forældelsesloven og særregler i bl.a. forsikringsaftaleloven og arbejdsskadesikringsloven. Du får også undervisernes bud på, hvordan du håndterer de praktiske og teoretiske udfordringer, som forældelsesreglerne giver på både skadelidte- og skadevoldersiden.

Du kommer igennem gældende retspraksis, hvor der i løbet af 2019 og 2020 er afsagt en række interessante og principelle højesteretsdomme.

Kurset fokuserer udelukkende på de forældelsesmæssige problemer, der kan opstå i forhold til krav om personskadeerstatning. 

På kurset arbejder du med de forældelsesmæssige problemstillinger, der kan opstå i forbindelse med personskadeerstatning.

Dagen giver dig:

  • et fokuseret indblik i krav efter erstatningsansvarsloven, arbejdsskadesikringsloven og forsikringsaftaleloven
  • viden om reglerne i forældelsesloven
  • viden om de væsentligste særregler, der kan opfattes som ’lex specialis’ i forhold til forældelseslovens regler gældende retspraksis. 


Kurset holdes i samarbejde med Djøfs Kurser og Uddannelser. 

Underviser
Anders Munk Zacho

Anders Munk Zacho

Advokat


Anders er advokat hos HjulmandKaptain og rådgiver inden for erstatnings- og forsikringsret. Han har specialiseret sig inden for alle personskaderetlige områder og rådgiver særligt om erstatning i forbindelse med bl.a. trafikulykker, patientskader, arbejdsskader og erstatning til voldsofre. Anders har ført et stort antal retssager på det personskaderetlige område. Han har omfattende undervisningserfaring indenfor personskadeerstatning og har siden 2010 været fast underviser for Djøf.

Søren Vagner Nielsen

Søren Vagner Nielsen

Advokat


Søren er advokat hos Plesner og beskæftiger sig primært med retssager og konfliktløsning. Han er specialist i behandling af arbejdsskadesager for en række forsikringsselskaber, og han behandler arbejdsskadesager efter både erstatningsansvarsloven og arbejdsskadesikringsloven. Sideløbende fører Søren et stort antal retssager om person- og tingsskader ved færdselsuheld.

Henvendt til

Du er advokat, jurist eller sagsbehandler og arbejder med personskadesager. Du har i forvejen et vist kendskab til reglerne om udmåling af personskadeerstatning.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

10. dec. 2024 kl. 09:30 - 16:30

 

Pris: kr. 6.200,00

Medlemspris: kr. 5.200,00

Priser er ekskl. moms

 

Djøf Møde & Event
Nørre Voldgade 106
1358 København K

7 kursuslektionerKursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00